IDAZ LANAREN ZATIKETA

- Hego Euskadiko egoera sozio-politikoa
- Ipar Euskadikoa egoera sozio-politikoa
- Espainol Estatuko gaurko politika-egoera
- Ondorioak Ipar Euskadirentzat
- E.T.A.-ren estrategia