KOMUNISTAK 5

1971 

ORGANO TEORICO DEL MOVIMIENTO COMUNISTA VASCO

 

París 1871 lehen langile diktadura

Perspectivas de desarrollo de la lucha armada revolucionaria en España, a la luz del Marxismo-Leninismo-Pensamiento Maotsetung

Contra el pacifismo revisionista. Extractos de “La revolución proletaria y el revisionismo de Jruschov”

A propósito de la lucha contra la opresión lingüística

Milaka. Nguyên Van Trôi

Mao Tsetung, los diez principios fundamentales de operación de la guerra popular

SUPLEMENTO DE FORMACION Nº 4

* Autocrític

* La ideología

* Estudiar la dialéctica materialista y ser combatiente de vanguardia para hacer la revolución conscientemente. Pekín informa nº 49 de 1970

 

París 1871 lehen langile diktadura

Duela ehun urte, martxoak 16, Frantziko hiriburuko langileak, harmak eskuetatik harraparu nahi zizkien burgesiaren aurka jeikitzen ziren. Horrela hasi zen XLX mende osoan proletargoak aurrera eramandako mugimendurik nabarmenena, ekintzarik gorena.

Paristar langile klaseak ta herri osoak, proletario-diktaduraren historiaren lehen horria izkribatu zuten. "Jakin nahi al duzute nolakoa den diktadura horren aurpegia? —galdegiten zuen Engels-ek—, Bagira zaiozute Parisko Komuna-ri: horra hor proletario-diktadura!"(1) Izan ere, Komuna izan zen langile diktaduraren lehen esperientzia. Parisko langileak ta herri osoak ez bait ziren burges estadu zaharraren hondatzean gelditu, baizik eta, horretzaz gainera, langile podere politiko bat ezarri zuten, kapitalismoaren akabatzeko baldintza guztiz premiazkoa. Leninen ahoz: "Komuna da burges Estaduaren makina apurtzeko lehen ekinaldia; hori da autsi denaren partez jarri diteken ta behar den aizkenean asmatutako tresna politikoa"(2) .

Komuna-k, burgesiaren ejerzito iraunkorra desegin, ta haren ordez, herria harmatu zuen. Herria harmetan izan zen Parisko proletario-poderearen oinarri ta habea; dauden ta izan diren Estadu langile guztien bezelaxe.

Burgesen
 parlamentoa, Estadu burgesaren apaingarri ustela, batere eginkizun ejekutiborik gabekoa, barreatu ondoren, Komuna ezarri zuten. Batzar honek,legegintza ta ejekutibo ahalmenak batean zeuzkan; bertako batzarkideak, herri-oldeek aukeratuak, ta edozein momentuetan indargabatu zezazke anak ziren; beren sariak langile baten soldataren parekoak.

Horrelakoak ziren Estadu berriaren oinarriak. Ez herria zapaltzeko, baizik eta, burgesia oinperatzeko, herriaren zerbitzuko Estadua; herri-olde harmatuetan finkatu ta haietan benetan atxikia. Herriaren etsaientzat diktadura gogorra, ta herriarentzat demokrazia osoko Estadua. Inoiz ordurarte ikusitako Estadurik demokratikoena.

Produkzio har-emanetan, aldaketa funtsezkoak eginzituen. Dekreto batek "industria handia ta manufaktura ere moldatzeko antolamendu bat ezarri zuen. Ez zituen bakarrik lantoki bakoitzean langile elkarteak eratzen, baizik eta, elkarte hoiek batasun handi batean bateratzen; Marx-ek Gerla Zibilean biziki ongi esaten zuen bezelaxe, antolamendu horrek, denbora pasaz, komunisraora eraman zezakean" (Engels) ([1])

Komuna-k, langile-oldeen bizi modua erruz hobetu zuen, sozial-aldaketa sakonen bidez, eta demokratiko eginkizun zen bait ere bete zituen, ikastoki erlijiosoen laikatzea ta Estadua Eleizatik bereiztea, batez ere.

Komuna-k langile-nazioartekotasun jarraibide argigarriak eman zizkion munduari. Atzerritar langile zenbait garrantzizko eginkizunak betetzeko aukeratuak izan ziren, ta beren karguetan konfirmatuak. Nazioarteko elkartasuna, berebiziko indarrakin agertu zen, desberdintasun guztiak estaltzen zituelarik.

Bainan Komuna ez zen luzaro bizi. Bi ilabete t”erdi besterik ez zuen iraun. Komuna-kideen erruak eman zioten burgesiari langile-mugimendua odoletan itotzeko aukera. Zeintzuk izan ziren Komuna-ren erru ta hutsune garrantzizkoenak?

Honela aipatzen ditu Lenin-ek:

“Langileak bide-erdian gelditu ziren; "desjabetzaileak desjabetu” beharrean, nazio osoa batuko zuten eginkizunetaz ta goi-goitiko justiziaren etorreraz amets egiten hasi ziren"([2]) Komuna-k ez bait zuen ongi konprenitu behar beharrezkoa zitzaiola lantoki ta fabrika pribatu guztien nazioratzea, Frantziako Bankuan ala Rothsohild Bankuan zeuden diruak herriratzea; téstela, gertatu zen bezala, etsaiek herriaren kontra erabiliko zuten eta.

"Bigarren errua, langileriak bihotz zabalegiaz jokatzea: behar bezala etsaiak xahutu ordez, haien boronda"tea irabazten saiatu ziren langileak; gerla zi bil batean ekintza militar hutsek duten garrantzia ahaztu zuten: Pariseko garaipen militarra sendotzea rren Versailles-en kontra aguro jo beharrean (han bait zeuden burgèsiaren indarrak ta militar estadu nagusia batez ere), denbora joaten utzi, ta Versailles-ko go bernuari epe nahikoa eraan zioten bere indar aurreraka itzak bildu zitzan, maiatzeko as te odoltsua ongi pres tatu zezan" ([3]).

Martxoko 18 hartan burgesiari borrokaren aurrea irabazi zion langileriak, bainan ez zuen aurrean jarraitzen jakin. Demokrazia formalari begirune hutsal batek erazita, komuna delakoa guztiz eratua izan arte itxo egin zuen, ta, Versailles-en aurka jotzeko denbora egokiena, alperrikan pasatzen utzi. Horrela, Versailles-ko aurrerakaitzeri epea eman zien Paris-eri bere hatzaparrak botatzeko indarrak batu ta osatu zitzaten.

Iturburu ber beratik datoz bi erru hauek: paristar proletargoa burges ta burges txikiaren ideolojiak jota egotetik, oraindik langile klasearen zati handiak haren eragite ta itzalaren petik atera ez izatetik. Lenin-ek dionez: "1870 gn. irailan, Internazionalaren agirian, Marx-ek jadanik abisatu zuen frantziar proletargoa, idea nazional faltso batean erortzeko ararriskutan zegoela esanaz. Aldaketa sakon ta ugariak gertatuakziren Iraultza Handiko (1789) denboraz geroz; garai hartan indar aurrerakaitzen kontrako borrokak, Europa guztian nazio erreboluziozale osoa batzen bazuen, orain, alderantziz, klase-arteko aurkatasunak zorroztuagoak zeuden, ta proletargoak ezin zezazkean bere interesak ta klase etsaiarenak bateratu; (...) proletargoaren eginkizuna orain, burgesiaren uztarriari aurka egitea, lanaren askatasunaren alde borrokatzea." ([4]) Bainan proletargoak ez zituen oraino burges ta burges txiki idea zenbait gainditu, ez eta burutu indar politiko ta ideolojiko askatu bat izatea.

Hor baitago Paris-ko Komuna-ren erruen iturburua; hori bait zaigu ikaskizun nagusia: proletargoak, garaipena lortu ahal dezaken, behar beharrezkoa du marxismo-leninismo-maotsetung pentsamenduz zuzendutako Alderdi erreboluziogile bat izatea.

Dena deia, nahiz ta zapaldua izan, Paris-ko Komuna berebiziko garaipena izan zen nazio-arteko langileriarentzat. Aurreneko garaipen handia; honen ondotik, beste zenbait garaipen ari dire mundua eraberritzen, sozialismoaren garai argitsua adierazten. Gaurko ikus puntutik begiratuta, burgesiak erahildako langileak, gudaldi hartako irabazle agertzen zaizkigute; berak izan bait dire mundu osoan borrero burgesak kixkaltzen ari den langile-iraultzaren garrari sua piztu zion txinparta. Marx-en hitzetan "Paris langilea ta bere Komuna, menderen mendetan goraipatua izango dire, gizarte berri baten mezulari dirtiratsu bezala. Bere martiriek langile klasearen bihotz zabalean dute lekusantua. Bere erahileak, berriz, historiak betiko urkamendira kondenatu ditu, ta handik ez ditu inork salbatuko, ez eta beren apezterien otoitzek."([5])

------------------------- 

SUMARIO

TITULO

París 1871 lehen langile diktadura .............  2

Perspectivas de desarrollo de la lucha armada revolucionaria en España, a la luz del Marxismo-Leninismo-Pensamiento Maotsetung (por M. Landa)  ........................  4

Contra el pacifismo revisionista.

 Extractos de “La revolución proletaria y el revisionismo de Jruschov” ..............  11

A propósito de la lucha contra la opresión lingüística (por Luis Garmendia) ...............  18

Milaka Nguyen Van Troi ..........................   22

Mao Tsetung, los diez principios fundamentales de operación de la guerra popular .....  24

SUPLEMENTO DE FORMACION Nº 4

* Autocrítica ....................................................   1

* La ideología ..................................................   2

* Estudiar la dialéctica materialista y ser combatiente de vanguardia para hacer la revolución conscientemente. Pekín informa nº 49 de 1970 ............  9

 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA EN ESPAÑA, A LA LUZ DEL MARXISMO-LENINISMO-PENSAMIENTO MAOTSETUNG

Por M. LANDA

I.  NECESIDAD DE LA LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA

"En la sociedad de clases, las revoluciones y las guerras revolucionarias son inevitables; sin ellas es imposible realizar saltos en el desarrollo social y derrocar a las clases dominantes reaccionarias, y, por lo tanto, es imposible que el pueblo conquiste el poder."

Mao Tsetung ([6])

Acabar con el Estado fascista —instrumento del imperialismo yanqui y de su lacaya, la oligarquía financiero—terrateniente española— es la condición previa de todo progreso en los órdenes político, económico y cultural. El aplastamiento del Estado fascista y la edificación, sobre sus ruinas, de un Estado democrático de nuevo tipo, bajo la dirección del proletariado, es el objetivo número uno, por alcanzar el cual luchan denodadamente las masas obreras y populares.

"La tarea central y la forma suprema de la revolución —nos ha enseñado Mao Tsetung—, es la conquista del poder por medio de la lucha armada, es decir, resolver el problema por medio de la guerra, Este principio revolucionario del marxismo—leninismo es válido en todas partes, tanto en China como en los demás países" ([7]). Los comunistas españoles, fieles a este principio marxista—leninista, consideramos uno de nuestros más altos deberes el de prepararnos y preparar a las masas para la lucha armada revolucionaria y conducirlas justamente mañana por la senda de la guerra popular.

El imperialismo yanqui que, guiado por sus rapaces intereses, ha extendido su dominación a nuestra patria, no abandonará la escena gentilmente. Nunca lo ha hecho. Ni en China, ni en Corea, ni en Gua témala, ni en Cuba, ni en Santo Domingo, ni en VietNam, Laos, Camboya o Tailandia... ¿Por qué habría de hacerlo en España? Los comunistas tenemos la certeza de que los imperialistas yanquis defenderán con uñas y dientes sus intereses en España y que la lucha de los pueblos de España abocará a un enfrentamiento directo con las fuerzas de ocupación yanquis .

La oligarquía financiera y terrateniente que, bajo la égida y con el apoyo del nazismo alemán y del fascismo italiano y gozando de la complicidad de las diversas potencias imperialistas, desencadenó y sostuvo durante tres años una guerra contra el pueblo para impedir el triunfo de la revolución; la oligarquía que, incapaz de mantener la superexplotación de las masas bajo las formas democrático-burguesas (como se vio a lo largo de la IIª República, especialmente de 1931 a 1934 y, sobre todo, a partir de febrero de 1936), hubo de dotarse de un Estado fascista mediante el que ejerce su dictadura terrorista; la oligarquía que no ha dudado en vender España al imperialismo yanqui con el fin de obtener su apoyo; esta reaccionaria, antipopular y antinacional clase no renunciará benévolamente a lo que tanto le ha costado conquistar .

"Todos los comunistas tienen que comprender esta verdad: “el poder nace del fusil”" ([8]). Sin comprender esa verdad, los comunistas jamás podremos llevar a las masas consecuentemente por el único camino que conduce a la independencia nacional, a la democracia popular, al socialismo y el comunismo. Los imperialistas yanquis y la oligarquía tienen el poder . ¿En qué se funda su poder? En las armas. ¿Qué serla de ellos si no estuviesen armados? Es fácil adivinarlo. La dominación de imperialistas yanquis y oligarcas españoles no sobreviviría si no se sustentara sobre un aparato represivo compuesto por un ejército y una policía fuertemente armados. Para que el pueblo pueda poner término a los sufrimientos y a la miseria que padece habrá de tomar el fusil y luchar sin tregua hasta desarticular y desarmar a las fuerzas de represión y expulsar de nuestro suelo a las fuerzas militares yanquis .

"Quienquiera que desee tomar el poder estatal y conservarlo, tiene que poseer un poderoso ejército", ha dicho Mao Tsetung ([9]). "Sin un ejército popular nada tendrá el pueblo" ([10]). El principal componente del Estado fascista —como de todo otro Estado— son las fuerzas armadas. Para derrocar al Estado fascista, el pueblo de las nacionalidades hispanas, con el proletariado a su cabeza, habrá de crear unas fuerzas armadas revolucionarias capaces de derrotar a las fuerzas armadas del Estado franquista y de expulsar a las fuerzas ocupantes yanquis. Para tomar el poder y asegurarlo, hace falta un ejército revolucionario. Este ejército habrá de ser dirigido por el proletariado, deberá erigirse en instrumento de la alianza de las clases y capas populares, y se organizará, curtirá y desarrollará solamente en el curso mismo de la lucha armada, de la guerra popular.

El que se oponga a la guerra popular, el que no se prepare activamente para ella, no puede ser tenido por revolucionario y, mucho menos, por comunista. La actitud que se adopte con respecto a la cuestión de la guerra popular y de la necesidad de

construir el ejército revolucionario, permite distinguir con singular nitidez a los revolucionarios de los contrarrevolucionarios, a los verdaderos revolucionarios de los falsos revolucionarios, a los marxistas leninistas de los revisionistas .

Los revisionistas, agentes camuflados de los imperialistas yanquis y de la oligarquía, muestran su esencia reaccionaria cuando afirman:

"Nadie en el campo de la oposición se propone recurrir a la violencia" ([11]) o "no puede descartarse la posibilidad de que en cierto momento, se imponga a las fuerzas democráticas la necesidad de responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. Esto sucedió ya más de una vez en la historia de España. Si otra vez volviera a producirse no será porque nosotros hayamos dejado de hacer lo posible y lo imposible por evitarlo" ([12]) (los subrayados son nuestros).

Los revisionistas españoles se oponen a la revolución y preconizan una superación gradual, regular y pacifica del fascismo, con el solo fin de engañar a las masas. Hacen "lo posible y lo imposible para evitar" que el pueblo tome las armas para poner término —por la única vía posible— a la dictadura fascista, a la dominación de los imperialistas yanquis y de su vasalla, la oligarquía. Renunciar a la lucha armada revolucionaria, a la guerra popular es renunciar a la revolución y cooperar con los enemigos del pueblo a mantener la esclavitud de las masas obreras y populares .

El terrorismo fascista continuará pesando sobre el pueblo;


España seguirá siendo una colonia del imperialismo yanqui;

Las masas serán más y más superexplotadas;

Las masas no conocerán la democracia para el pueblo;


La reforma agraria no se realizará y las masas del campo permanecerán hundidas en la miseria;

Las nacionalidades oprimidas no verán su liberación;

HASTA QUE LOS PUEBLOS SE ESPAÑA, DIRIGIDOS POR EL PROLETARIADO Y HERMANADOS EN LA LUCHA, CULMINEN VICTORIOSAMENTE UNA GUERRA REVOLUCIONARIA CONTRA SUS ENEMIGOS JURADOS: EL IMPERIALISMO YANQUI Y SUS LACAYOS ESPAÑOLES .

II.
LA VICTORIA POPULAR ES INELUCTABLE

"El pueblo, y sólo el pueblo, es la fuerza motriz que hace la historia mundial", ha escrito Mao Tsetung ([13])-Esto es cierto referido a la historia mundial y, por ende, a cada una de sus parcelas. La guerra es una de ellas y la actitud del pueblo hacia la guerra es un factor decisivo del que depende el resultado de cada guerra. Es por eso que el bando que defiende una causa justa, posee una poderosísima basa para ganar la guerra, pues ese hecho ha de permitirle unirse a las masas y ganar su adhesión activa.

"En una guerra —decía Lenin—, gana el que posee las mayores reservas, las mayores fuentes de fuerza, el mayor apoyo de las masas populares.

"De todo eso, nosotros tenemos más que los Blancos, y más que el "mundialmente poderoso” imperialismo anglo-francés, ese gigante de pies de barro. Tenemos más porque podemos extraerlo y lo extraeremos todavía durante largo tiempo y más y más profundamente entre los obreros y los trabajadores del campo, entre las clases que estaban oprimidas por el capital lamo y que en todas partes representan la mayo-
ría de la población. ( . . . )

 "Nuestros enemigos, se trate de la burguesía rusa o de la burguesía mundial, no poseen nada que se parezca, ni siquiera de lejos, a estas reservas; el suelo tiembla más y más bajo sus pies, aquellos obreros y campesinos que antes les sostenían, les abandonan día a día" ([14]).

En otra ocasión, el mismo Lenin, abundaba en el tema con las siguientes palabras:

"En toda guerra, la victoria depende, en última instancia, del estado de espíritu de las masas que vierten su sangre en el campo de batalla. La convicción de que esta guerra es justa, la conciencia de la necesidad de sacrificar la propia vida por el bien de sus hermanos elevan la moral de los soldados y les hacen soportar pesos inauditos"([15]) .

Partiendo de esta apreciación científica, Lenin designaba al imperialismo con términos t a l es como: "gigante de pies de barro", "espantapájaros", "adversario que parece tan fuerte", "feroces bestias capitalistas... incapaces de hacernos daño alguno", etc.

Mao Tsetung ha profundizado esta concepción marxista-leninista llegando a la conclusión que sigue:

"Así como en el mundo no hay nada cuya naturaleza no sea doble (tal es la ley de la unidad de los contrarios), también el imperialismo y todos los reaccionarios tienen un doble carácter: son, al mismo tiempo, tigres auténticos y tigres de papel.(...) El imperialismo y todos los reaccionarios, mirados” en su esencia, en perspectiva, desde el punto de vista estratégico, deben ser considerados como lo que son: tigres de papel. En esto se basa nuestra concepción estratégica. Por otra parte, también son tigres vivos, tigres de hierro, tigres auténticos que devoran a la gente. En esto se basa nuestra concepción táctica" ([16]). "Desde el punto de vista estratégico, debemos despreciar a los enemigos, y, desde el punto de vista táctico, tenerlos muy en cuenta. Lo que quiere decir también que debemos despreciar al enemigo en su conjunto pero tenerlo seriamente en cuenta en lo concerniente a cada cuestión concreta. Si no despreciamos al enemigo en su conjunto, cometeremos un error de oportunismo. ( . . . ) Si no tenemos seriamente en cuenta al enemigo en las cuestiones concretas y en las cuestiones que se refieren a cada enemigo en particular, cometeremos un error de aventurerismo "_([17]).

"Los imperialistas y todos los reaccionarios son unos tigres de papel", es una idea que a nosotros, comunistas españoles, como a todos los que a lo largo y a lo ancho del mundo luchan por su libe ración, nos llena de voluntad combativa y de determinación, es un arma ideológica poderosa que esclarece nuestra actividad y fortalece nuestra moral. Esta idea, ligada a las masas, ha de convertirse en una incontenible fuerza material.

Nosotros, aplicando el marxismo-leninismo-pensamiento maotsetung a la realidad concreta de la revolución española, despreciamos en el plano estratégico a nuestros enemigos, sabedores de que defienden una causa injusta, una causa antiobrera, antipopular y antinacional y que, en consecuencia, no pueden gozar del apoyo de las masas.

Pero, no por ello caemos en el aventurerismo, no despreciamos a nuestros enemigos en el plano táctico: desarrollamos la organización proletaria de vanguardia y las organizaciones de las masas en la clandestinidad para eludir los golpes del aparato represivo y evitamos un choque frontal con las fuerzas armadas de la reacción cuando, como hoy sucede, no nos hallamos en condiciones de triunfar.

Los falsos antifranquistas, los que embozadamente sirven a la oligarquía y al imperialismo yanqui, adoptan una actitud bien distinta.

Por un lado, afirman que la reacción es invencible y que las masas "por si solas" no pueden echar a pique el Estado fascista. El líder de los revisionistas hispanos, Santiago Carrillo, sostiene semejante disparate! "Un régimen como el de Franco —asegura—, una dictadura fascista, un Estado militarista y policiaco, no puede cambiarse sólo con que las masas oprimidas estén frente a él" ([18]). Luego, si las masas oprimidas no son capaces, ellas solas, de derrocar el fascismo, lo mejor que pueden hacer es llegar a un arreglo con él para que éste se porte mejor con ellas. La "teoría" revisionista según la cual un Estado bien armado puede mantener a las masas en la esclavitud tanto tiempo cuanto se le antoje, pone las cosas patas arriba, negando que "Las armas son un factor importante en la guerra, pero no el decisivo. El factor decisivo es el hombre y no las cosas" ([19]). Dicha "teoría" es, de hecho, una coartada con la que los revisionistas quieren ocultar su renuncia a hacer la revolución, su capitulación ante el fascismo y el imperialismo.

Por otro lado, tras haber presentado al régimen fascista como una fortaleza inexpugnable, con el propósito de embellecer a los enemigos con los que están compinchados; con el fin de alimentar las falaces ilusiones sobre la "democratización" del fascismo, sin necesidad de ninguna revolución: y con la intención de incapacitar a las masas en los terrenos ideológico, político y organizativo para luchar contra el fascismo y el imperialismo hasta conseguir la victoria, los revisionistas españoles difunden la idea de que una simple "huelga nacional pacifica" ha de ser la "forma de culminar la lucha por eliminar la dictadura", repitiendo sin cesar que una huelga, pacifica para colmo, "barrerá al régimen" ([20]).

Carrillo y los restantes falsos antifranquistas no temen caer en las más burdas contradicciones: tan pronto afirman que "con el fascismo no hay quien pueda", como repiten una y mil veces que "el régimen se descompone, está viviendo sus últimas horas..." Pero cuando falsifican la realidad de maneras tan contradictorias, están sirviendo a los mismos intereses. En uno y otro caso, se trata de conseguir que el pueblo agache la cabeza ante el fascismo y el imperialismo.

III.  LA GUERRA POPULAR

SI bien no es posible predecir en detalle cómo se va a desarrollar la lucha armada revolucionaria en España, si es factible —y necesario— establecer una orientación estratégica correcta, orientación que ha de influir en no pequeña medida en nuestra actual actividad, y que ha de permitir cosechar el éxito en nuestras luchas futuras

En este sentido es preciso plantear, desde hoy, está cuestión: La lucha armada revolucionaria en España, ¿revestirá la forma de un movimiento insurreccional que en un corto espacio de tiempo triunfe en las ciudades para extenderse luego al campo, o, por el contrario, será una guerra de larga duración, a lo largo de la cual se creará el Ejército revolucionario en el campo y en la que sólo al final se instaurará el poder revolucionario en las ciudades?

En su obra titulada "Problemas de la guerra
y de la estrategia", Mao Tsetung dio una acertada respuesta a esta pregunta: "En loa países capitalistas ,
cuando no hay fascismo ni guerra, las condiciones son
las siguientes: en el interior, no existe el sistema
feudal, sino la democracia burguesa; en el exterior, esos países no sufren la opresión nacional, sino que
ellos mismos oprimen a otras naciones. Bebido a estas
características, la tarea de los partidos del proletariado en los países capitalistas consiste en educar a los obreros y acumular fuerzas a través de un largo periodo de lucha legal, y prepararse así para el de Trocamiento final del capitalismo. Allí es cuestión de emprender una larga lucha legal, utilizar la tribuna del parlamento, recurrir a las huelgas económicas y políticas, organizar sindicatos y educar a los obreros. Allí las formas de organización son legales, y las formas de lucha, incruentas (no son formas de guerra). En lo que se refiere a la cuestión de la guerra, los Partidos Comunistas de los países capitalistas luchan contra las guerras imperialistas mantenidas por sus propios países; si se producen tales guerras, la política de los Partidos Comunistas se orienta a derrotar a los gobiernos reaccionarios de sus propios países. La guerra que quieren librar dichos Partidos no es sino la guerra civil para la cual se están preparando. Pero este levantamiento y esta guerra no deben lanzarse más que cuando la burguesía llegue a ser realmente impotente, cuando la mayoría del proletaria do esté decidida a emprender el levantamiento armado y la guerra civil, y cuando las masas campesinas estén dispuestas a ayudar voluntariamente al proletaria do. Además, llegado el momento de iniciar dicho levantamiento y guerra, el primer paso será ocupar las ciudades y después avanzar sobre el campo, y no al revés. Todo esto lo han hecho los Partidos Comunistas de los países capitalistas, y la Revolución de Octubre en Rusia lo ha comprobado". En un país semicolonial o semifeudal, como era la China de los años treinta, "la tarea del Partido Comunista no consiste en pasar por un largo periodo de lucha legal antes de emprender un levantamiento o una guerra, ni en apoderarse primero de las ciudades y luego ocupar el campo, sino todo lo contrario". ([21]) (Los subrayados son nuestros).

En efecto, para que resulte triunfante un movimiento insurreccional de corta duración en las ciudades se requiere que:

1°) previamente al desencadenamiento de la insurrección haya habido un periodo de democracia burguesa a lo largo del cual se hayan podido poner en pie amplias organizaciones de masas y una organización de combate capaz de lanzar un ataque inicial y armar a las masas encuadradas en dichas organizaciones; y que

2°) el Estado reaccionario se encuentre en una situación de debilidad tal que sea inca paz de resistir eficazmente al asalto insurreccional en las ciudades.

En los países sometidos al imperialismo o al fascismo, esta vía resulta impracticable. España es un país sometido al imperialismo yanqui y al fascismo.

El Estado fascista, defensor de los intereses del imperialismo yanqui en España, hace imposible el uso de la más mínima libertad democrática. No cabe, pues, en nuestro caso, pensar en la posibilidad de un período de democracia burguesa, previo al desencadenamiento de la lucha armada. Esto por un lado.

Por otro lado, si bien los medios represivos yanqui-franquistas resultan ridículos en comparación con la fuerza que posee el pueblo y que ha de des plegar en el curso de la lucha de liberación, hay que tenerlos en cuenta tácticamente, para poder combatirlos de manera apropiada. La dictadura yanqui-franquista será desbaratada sin ningún género de dudas, pero para ello, hemos de valorarla tácticamente con precisión, no confundiéndola con los Estados capitalistas de principio de siglo, malamente armados y peor organizados.

No habiendo en España libertades democráticas, estando uncida al yugo del imperialismo yanqui, y siendo relativamente sólido y bien organizado el aparato represivo de la reacción yanqui-franquista, es imposible

a) reunir subrepticiamente, en las ciudades, que es donde más poderoso es el enemigo, las fuerzas políticas y militares precisas para modificar en un corto período de tiempo la relación de fuerzas —en el plano político-militar— en las ciudades;

b) que un Estado fascista y, más aún, las fuerzas armadas yanquis, puedan ser derrota do en las ciudades, el primero, y expulsadas de las mismas, las segundas, mediante una corta serie de ataques bruscos, lanzados por unas fuerzas relativamente reducidas en número, carentes de experiencia y conocimientos militares, escasamente aguerridas y malamente armadas, cuales son inevitablemente las fuerzas armadas revolucionarias al comienzo de la guerra popular .

En nuestras condiciones, que son las de un país sometido al fascismo y al imperialismo, la lucha armada revolucionara ha de tomar la forma de una guerra popular de larga duración, en el transcurso de la cual se ha de ir edificando en el campo el ejército revolucionario, a lo largo de la cual se han de ir ampliando y consolidando los lazos políticos con las masas, a lo largo de la cual se han de ir curtiendo, instruyendo y armando los combatientes del pueblo y a lo largo de la cual, en fin, se ha de ir desgastando paulatinamente el poderlo militar de nuestros enemigos.

Aplicando el principio de "conservar las propias fuerzas y destruir las del enemigo" —que "es la base de todos los principios militares" ([22])— y partiendo del hecho de que el enemigo es más fuerte en las ciudades que en el campo, "los destacamentos revolucionarios si se niegan a transigir con el imperialismo y sus lacayos y quieren perseverar en la lucha, si quieren acumular fuerzas y templarse y evitar, mientras no dispongan del poderlo necesario, una batalla decisiva con el poderoso enemigo, tienen que convertir las atrasadas zonas rurales en avanzadas y sólidas bases de apoyo, en grandes baluartes militares, políticos, económicos y culturales de la revolución, desde donde luchar contra el fiero enemigo, que ataca las zonas rurales utilizando las ciudades, y llevar paso a paso la revolución a la victoria completa a través de una lucha prolongada"([23]). Este es uno de los postulados básicos de la teoría de la guerra popular del camarada Mao: Hacerse fuertes en el campo a través de una lucha dura y prolongada, para, finalmente, dirigirse a la toma de las ciudades.

Para hacerse fuertes en el campo, hay que empezar por crear un movimiento guerrillero. Para desarrollar el movimiento guerrillero hay que sustentarlas zonas de guerrillas en bases de apoyo. "La guerra de guerrillas no puede proseguirse durante largo tiempo ni ampliarse si no cuenta con bases de apoyo que constituyan su propia retaguardia". Estas bases de apoyo "son las bases estratégicas sobre las cuales se apoyan las fuerzas guerrilleras para cumplir sus tareas estratégicas y lograr el objetivo tanto de conservar y aumentar sus fuerzas como de aniquilar y expulsar al enemigo" ([24]).

Cuando decimos que la dirección de la guerra popular va del campo a la ciudad, no queremos decir, ni que el movimiento armado haya de iniciarse inevitablemente en el campo (no se habla aquí de dónde se iniciará sino de dónde podrá desarrollarse), ni que el trabajo político (y militar) en las ciudades deba ser descuidado. Mao Tsetung, refiriéndose a China —donde la mayor parte de la población vivía y vive en el campo—, prevenía contra la tentación de abandonar el trabaja en las ciudades, advirtiendo que tal cosa llevarla al aislamiento de las bases rurales. Además, el objetivo final de la revolución —agregaba— es tomar las ciudades, que constituyen la principal base de apoyo del enemigo, y este objetivo no puede conseguirse sin el debido trabajo en las ciudades" ([25]). Insistiendo en este punto, decía el camarada Lin Piao: "En las ciudades y pueblos ocupados por el enemigo, combinábamos la lucha legal con la lucha ilegal, trabajábamos para ganarnos a las amplias masas y a todos los patriotas, para dividir y disgregar al régimen fantoche; una vez reunidas las condiciones precisas, nos aprestábamos a atacar al enemigo conjuntamente, unos desde el exterior, otros desde el interior"([26]). Si así obraban los comunistas en un país predominante mente campesino, ¿cuánta más atención no deberemos prestar los comunistas españoles al trabajo en las ciudades cuando el campesinado representa un tercio de la población? Es bien cierto que el éxito de la guerrilla rural en España no será alcanzado si no se lie va a cabo una correcta conjunción de la actividad política y militar del campo con la actividad política y también militar en las ciudades.

Entre quienes se dicen partidarios de la lucha armada revolucionaria en España, no todos son partidarios de la guerra popular, algunos de cuyos rasgos hemos esbozado.

Los hay que llaman lucha armada al activismo individual que despliegan con un desprecio absoluto —cuando no temor— hacia las masas. Estos son los que piensan que una minoría audaz puede tomar el poder.

Hay otros que sueñan con fundar una guerrilla de corte guevarista, al margen de los partidos y de las clases, al margen de los sentimientos y aspiraciones populares o, mejor aún, por encima de ellos, que no se sabe en virtud de qué mágico principio se tornarla en polo de atracción de la voluntad popular, en catalizador de las diversas clases y capas populares y nacionales, y en cabeza suprema de la revolución.

No faltan tampoco los que arguyen: ¿lucha armada? si, pero siguiendo el modelo de retrogrado... Algunos de éstos poseen una innegable sinceridad aunque acompañada de una mayor miopía, que les lleva a con — fundir situaciones históricas diversas. Pero éntrelos que oponen la idea de un movimiento insurreccional que pasarla de la ciudad al campo, a la guerra popular de la que la insurrección en las ciudades no serla sino la culminación y el complemento de la guerra lanzada desde el campo, abundan los que, sirviendo a nuestros enemigos y no considerando "oportuno" hacer frente abiertamente a los revolucionarios que preconizamos la lucha armada revolucionaria, optan por intentar desviar a los revolucionarios hacia una vía muerta, cual es la que ellos proponen. Estos falsos revolucionarios, enseñan su juego cuando dicen: hay que preparar la insurrección pero no hay que iniciarla antes de que se cumplan las condiciones necesarias. ¡Bien saben ellos que esas condiciones jamás se darán en España, que las condiciones de retrogrado de Octubre de 1917 no las conoceremos nosotros nunca! Los que sustentan semejantes posiciones no hacen sino poner trabas al desarrollo de la única forma de lucha armada viable en España, la guerra popular, so capa de revolucionarismo.

IV.  TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Durante el transcurso de la guerra popular, el partido del proletariado, el partido comunista, ha de ser rigurosamente fiel a los tres principios funda mentales que señalamos a continuación.

 1. La dirección proletaria de las diversas fuerzas populares no puede hacerse realidad si el Partido no tiene sus propias fuerzas armadas, integradas por comunistas, antifascistas y patriotas revolucionarios.

  La guerra, ese monstruo de matanza entre los hombres, será finalmente eliminada por el progreso de la sociedad humana y lo será en un futuro no lejano. Pero sólo hay un medio para eliminarla: oponer la guerra a la guerra, oponer la guerra revolucionaria a la guerra contrarrevolucionaria, oponer la guerra revolucionaria nacional a la guerra contrarrevolucionaria nacional y oponer la guerra revolucionaria de clase a la guerra contrarrevolucionaria de clase.

MAO TSETUNG

 1. En todo momento, las fuerzas armadas han de estar bajo el mando del Partido comunista y nunca escapar a él. Recogiendo El Partido deberá orear sus fuerzas armadas y no disolverlas jamás. Por el contrario, habrá de mantenerlas siempre bajo su autoridad. Ello no será un obstáculo para que haga el máximo esfuerzo por aunar en la lucha a todas las fuerzas antiimperialistas y antifascistas, aplicando la política de frente unido, de unidad y lucha, y de independencia y autonomía.
lucha es el medio para unir y la unión es la finalidad de la lucha. Si se busca la unidad por medio de la lucha, la unión se realizará; si se busca la unión por medio de concesiones, la unión sucumbirá"([27]). Así mismo, las fuerzas del proletariado en relación a las fuerzas no proletarias antiimperialistas y antifascistas, deben "golpear juntos e ir separados" y "no mezclar las organizaciones" ([28]). "No debemos ni romper el frente unido ni atarnos de pies y manos; por eso, la consigna de "hacerlo todo a través del frente unido” no debe ser lanzada. (...) Nuestra política es de independencia y autonomía dentro del frente unido, una política orientada a la vez hacia la unidad y hacia la independencia" ([29]).

una célebre formulación de Mao Tsetung, diremos que "nuestro principio es: el Partido manda sobre el fusil, y jamás permitiremos que el fusil mande sobre el Partido" ([30]). Toda tentativa en caminada a "independizar" las fuerzas armadas, a separarlas de la dirección partidista, ha de ser interpretada como un intento de poner las fuerzas armadas del proletariado bajo una dirección no proletaria.

 1. El marxismo-leninismo-pensamiento maotsetung nos ha indicado que "la guerra revolucionaria es la guerra de las masas, y (que) sólo puede llevarse a cabo movilizando a las masas y apoyándose en ellas"([31]). El ejército revolucionario, por consiguiente, ha de participar activamente en la producción, ha de unirse a las masas, ayudarlas en la solución de sus múltiples problemas, protegerlas y elevar su conciencia. El ejército revolucionario es una organización política armada que ejecuta las diversas tareas políticas revolucionarias. De igual modo, es un poderoso factor de unidad popular y de unidad nacional contra el imperialismo yanqui y el fascismo.

V .  NUESTRAS T AREAS

Entre el inicio de las acciones armadas 
más o menos esporádicas y discontinuas, y la generalización de la lucha armada -que es el comienzo de la guerra popular— con la creación de una red de núcleos guerrilleros en el campo, hay una notable diferencia.

Para lo segundo, obviamente, hacen falta unas condiciones que en modo alguno son precisas para lo primero.

¿Qué condiciones se requieren para abrir paso a la generalización de la lucha armada revolucionaria en España? Vamos a enumerarlas acto seguido:

1ª) En primer lugar, y por encima de cualquier otra condición, es necesario un auténtico Partido comunista que sea la vanguardia proletaria y revolucionaria de la lucha, sin el cual esta última queda condenada al fracaso.

2ª ) Este Partido tiene que estar fuertemente ligado a las masas, no sólo de la ciudad sino también —y de ello depende muy especialmente el futuro de la lucha armada y de la guerra del pueblo— del campo. Este es un extremo en el que nunca se insistirá bastante.

 3ª) El Partido ha de poseer una implantación relativamente grande y debe estar sólidamente organizado en la clandestinidad.

4ª) El Partido -su organización, su dirección, sus cuadros y sus militantes ha de estar especialmente preparado en el plano militar para resolver con éxito los problemas de la guerra en su fase inicial.

5ª) Una parte importante de las masas ha de haber roto con las ilusiones pacifistas contrarrevolucionarias, comprendiendo que solamente la violencia revolucionaria traerá consigo su liberación. Las masas obreras y populares habrán de hallarse prestas a conceder su apoyo a los combatientes revolucionarios. Esta condición, naturalmente, hay que interpretarla de un modo flexible; lo que hay que retener es que la lucha armada no podrá desarrollarse si las masas no comprenden su necesidad y si la parte más avanzada de las mismas no aporta su concurso activo a los luchadores armados.

Estas condiciones, imprescindibles, pueden, venir unidas en su día a algunas otras que favorece rían notablemente el desencadenamiento de la lucha armada. Las dos más destacables son éstas:

1ª) Una agudización de la crisis política que, inevitablemente, late de manera permanente en todo régimen fascista —más todavía si está al servicio del imperialismo yanqui, como es el caso del régimen fascista español—, dados lo antiobrero, antipopular y antinacional de su función y, en consecuencia, su raquítica base social.

2ª) Una agudización de la creciente crisis del imperialismo yanqui, cada día más asediado por las luchas de liberación de los pueblos oprimidos.

¿Qué debemos hacer los comunistas para promover con nuestra actividad consciente la reunión de las condiciones requeridas para el desencadenamiento de la lucha armada revolucionaria en España? Veámoslo.

Tenemos que entregarnos en cuerpo y alma a la primordial tarea de la edificación ideológica, política y organizativa del Partido comunista.

Hemos de esforzarnos también en unirnos a las masas de la ciudad y del campo, desplegando en su seno un intenso trabajo propagandístico, agitacional y organizativo.

Es preciso que el Partido se prepare cabalmente para la guerra. Al Partido incumbe estudiar detenidamente los problemas de la guerra y formar, en la medida de las posibilidades de cada momento, cuadros militares. "El Partido entero —ha dicho Mao Tsetung— debe prestar atención a la guerra, estudiar los asuntos militares y prepararse para combatir" ([32]).

Finalmente, los comunistas tenemos el deber de realizar un paciente trabajo ideológico entre las masas, destinado a mostrar la necesidad de la guerra popular y a ganar su apoyo. "Debemos (...) reconocer públicamente y proclamar bien alto —escribía Lenin tras el vasto movimiento revolucionario de 1905— la insuficiencia de las huelgas políticas; debemos propugnar entre las más amplias masas la insurrección armada, sin velar el problema con "grados preliminares”, cualesquiera que sean, sin recurrir a tapujo alguno . Ocultar a las masas la necesidad de una guerra encarnizada, sangrienta y exterminadora (...) es engañarse a si mismo y engañar al pueblo" ([33]). En este plano es particularmente obligado desenmascarar ante las masas obreras y populares a los agentes del enemigo que se dedican a fomentar el pacifismo reaccionario, difundiendo las más diversas fábulas sobre la viabilidad de una transición pacifica del fascismo al "socialismo". Entre las diferentes corrientes o tendencias pro-imperialistas y pro-oligárquicas, la más nociva —es decir, la que más interesa denunciar ante el proletariado y el pueblo— es la revisionista moderna, encabezada hoy en nuestra patria por el traidor Santiago Carrillo.

*

La lucha ha de ser larga y enconada; los sacrificios numerosos. Ese es el camino que lleva a la libertad, a la independencia nacional, a la democracia popular, al socialismo y al comunismo. ¡Nuestro proletariado y nuestro pueblo que tantas pruebas han dado a lo largo de la historia de su heroísmo y de su inquebrantable espíritu revolucionario, guiados por el Partido del proletariado, sabrán recorrer sin des mayo esta luminosa senda!

 --------------------------

 

 

 

 

CONTRA EL PACIFISMO REVISIONISTA

 

EXTRACTOS DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA Y EL REVISIONISMO DE JRUSCHOV

Por la Redacción del Renmin Ribao

y la Redacción de la revista Hongqi

(31 de marzo de 1964)

 DISCÍPULO DF. BERNSTEIN Y KAUTSKY

A partir del XX Congreso del PCUS, Jruschov ha presentado el camino de “transición pacifica"“, o sea, el de “aprovechar el camino parlamentario para la transición al socialismo",[34] que es diametralmente opuesto al camino de la Revolución de Octubre.
Veamos qué es el "camino parlamentario" que venden Jruschov y sus semejantes.
Jruschov sostiene que bajo la dictadura burguesa y de acuerdo con las leyes electorales burguesas, el proletariado puede conquistar una mayoría estable en el parlamento. Dice que en los países capitalistas “ la clase obrera, uniendo en torno suyo a los campesinos trabajadores, a los intelectuales, a todas las fuerzas patrióticas, y dundo una réplica decidida a los elementos oportunistas, incapaces de renunciar a la política de conciliación con los capitalistas y los terratenientes, puede derrotar a las fuerzas reaccionarias, antipopulares, conquistar una sólida mayoría en el parlamento".[35]

Jruschov sostiene que el mero hecho de que el proletariado conquiste una mayoría en el parlamento equivale a la toma del Poder y a la destrucción del aparato estatal burgués. Dice que para la clase obrera, "conquistar la mayoría sólida en el parlamento y convertirlo en órgano del Poder popular, sobre la base de un poderoso movimiento revolucionario en el país, significa romper la máquina burocrático-militar de la burguesía y crear un Estado nuevo, proletario popular, bajo la forma parlamentaria".[36]

Jruschov sostiene que la sola conquista de una mayoría estable en el parlamento por el proletariado hará posible la transformación socialista. Dice que la conquista de una sólida mayoría en el parlamento "crearía para la clase obrera de algunos países capitalistas y antiguas colonias condiciones que garantizarían la realización de transformaciones sociales radicales”.[37] Y añade: ". . . la clase obrera de una serie de países capitalistas tiene en las actuales condiciones una posibilidad real de unir bajo su dirección a la inmensa mayoría del pueblo y de asegurar el paso de los medios de producción fundamentales a manos del pueblo.”[38]

El programa del PCUS sostiene que "la clase obrera de muchos países puede, ya antes del derrocamiento del capitalismo, imponer a la burguesía la adopción de medidas que rebasan el marco de las reformas habituales".[39] Considera incluso que bajo la dictadura burguesa es posible que surja en ciertos países una situación en que “para la burguesía resulte ventajoso aceptar una indemnización por los principales medios de producción".[40]

Todas estas baratijas que Jruschov pregona no tienen nada de originales, sino que son una reproducción del revisionismo de la II Internacional, una resurrección del bernsteinismo y el kautskismo.

La traición de Bernstein al marxismo se caracterizó principalmente por la difusión del camino legal parlamentario, por la oposición a la revolución violenta, a la destrucción del viejo aparato estatal y a la dictadura del proletariado.

El sostenía que el capitalismo podía "desarrollarse hasta convertirse en socialismo" pacíficamente. Dijo que el sistema político de la sociedad capitalista moderna "no hay que destruirlo, sino desarrollarlo",[41] y que "ahora se puede, con la ayuda de votaciones, manifestaciones y otros medios semejantes, realizar las reformas que habrían requerido una revolución cruenta cien años atrás".[42]

Sostenía que el camino legal parlamentario era el único camino para realizar el socialismo. Dijo que una vez que la clase obrera conquiste "el sufragio universal e igualitario, se logrará el principio social que es condición básica para la emancipación".[43]

Sostenía que "llegará el día en que ella [la clase obrera] sea Un fuerte por su número y tan grande por su importancia para toda la sociedad, que se puede decir que el palacio de los gobernantes no podía resistir más a supresión y se derrumbará medio voluntariamente".[44]

Lenin dijo: "Los bernsteinistas aceptaron y aceptan el marxismo con excepción de su aspecto directamente revolucionario. Consideran la lucha parlamentaria no como uno de los medios de lucha que se utiliza particularmente en ciertos períodos históricos, sino como la forma de lucha principal y casi la exclusiva, que hace innecesarias la “violencia”, la “toma”, la “dictadura”."“ (Lenin, "La victoria de los democratas-constiturionistas y las tareas del partido obrero", Obras Completas, t. X)

El señor Kautsky fue un digno sucesor de Bernstein. Como éste, él tampoco escatimó esfuerzos en propagar el camino parlamentario y oponerse a la revolución violenta y a la dictadura del proletariado. Dijo que bajo la democracia burguesa "ya no cabe la lucha armada para la solución, de los conflictos de clases",[45] y que "sería ridículo. . . predicar un trastorno político violento”.[46] Atacó a Lenin y al Partido bolchevique motejándoles de "partera que, con impaciencia, recurre a la violencia para forzar a una mujer preñada a parir a los cinco meses en vez de a los nueve".[47]

Kautsky fue un verdadero cretino parlamentario. Es suya esta famosa declaración: ". . . la meta de nuestra lucha política sigue siendo la que ha sido hasta aquí: conquistar el Poder del Estado ganando la mayoría en el parlamento y hacer del parlamento el dueño del gobierno. "[48]

Dijo además: "La república parlamentaria —tenga o no como jefe a un monarca al estilo inglés— es, a mi juicio, la base de donde brotan la dictadura proletaria y la sociedad socialista. Tal república es nuestro Estado del futuro”, hacia el cual debemos tender."[49]

Lenin criticó severamente estos absurdos de Kautsky.

Censurando a Kautsky, Lenin dijo: "Sólo los bribones o los tontos pueden creer que el proletariado debe primero conquistar la mayoría en las votaciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y que sólo después debe conquistar el Poder. Esto es el colmo de la estulticia o de la hipocresía, esto es sustituir la lucha de clases y la revolución por votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo Poder." (Lenin, "Saludo a los comunistas italianos, franceses y alemanes". Contra ti Revisionismo, pág. 596, versión española.)

Lenin señaló con agudeza al referirse al cambio parlamentario de Kautsky: "Esto es ya el mas puro y el mas vil oportunismo, es ya renunciar de hecho a la revolución acatándola de palabra." (Lenin, "El Estado y la Revolución", Obras Escogidas, t. II, pág. 279, versión española.) Dijo: "Cuando Kautsky “llegó a Interpretar” el concepto de “dictadura revolucionaria del proletariado” de tal modo, que desaparece la violencia revolucionaria por parte de la clase oprimida contra los opresores, ha sido balido un record mundial en la desvirtuación liberal de Marx." (Lenin, "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", Obras Escogidas, t II, pag. 458, versión española.)

En este articulo, hemos citado en forma algo extensa los palabras de Jruschov, Bernstein y Kautsky y las” críticas hechas por Lenin a Bernstein y Kautsky, para verificar que el revisionismo de Jruschov es el bernsteinismo y kautskismo contemporáneos, pura y simplemente. Al igual que en el caso de Bernstein y Kautsky, la traición de Jruschov al marxismo se manifiesta con la mayor evidencia en su oposición a la violencia revolucionaria, de tal manera que "desaparece la violencia revolucionaria". ¡A este respecto, Bernstein y Kautsky ya no tienen obviamente las cualidades necesarias para mantener el record mundial, porque Jruschov ha establecido un nuevo record. Jruschov es un digno discípulo de Bernstein y Kautsky, y ha superado a sus maestros.

LA REVOLUCIÓN VIOLENTA ES UNA LEY UNIVERSAL DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA  

Toda la historia del movimiento obrero nos dice que reconocer o no la revolución violenta como una ley universal de la revolución proletaria, reconocer o no la necesidad de destruir el viejo aparato estatal y reconocer o no la necesidad de sustituir la dictadura de la burguesía por la del proletariado, ha sido siempre la línea divisoria entre el marxismo y el oportunismo y revisionismo de toda índole, entre los revolucionarios proletarios y todos los renegados del proletariado.

En virtud de las teorías fundamentales del marxismo-leninismo, el problema fundamental de toda revolución es el problema del Poder. Y el problema fundamental de la revolución proletaria es la conquista del Poder y la destrucción del aparato estatal burgués por la fuerza, la instauración de la dictadura del proletariado y la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario.

El marxismo siempre ha proclamado abiertamente la inevitabilidad de la revolución violenta. Señala que la revolución violenta es la partera de la sociedad socialista, el camino inevitable hacia la sustitución de la dictadura de la burguesía por la del proletariado y una ley universal de la revolución proletaria.

El marxismo nos enseña que el Estado, de por al, es una fuerza violenta. Los componentes principales del aparato estatal son el ejército y la policía. La historia muestra que todas las clases gobernantes se valen de la violencia para mantener su dominio.

El proletariado, desde luego, preferiría conquistar el Poder por medios pacificas. Pero innumerables hechos de la historia demuestran que las clases reaccionarías nunca ceden voluntariamente el Poder, y que son siempre las primeras en usar la violencia para reprimir el movimiento revolucionario de las masas y desencadenar la guerra civil, poniendo así la lucha armada en el orden del día.

Lenin dijo: "Sin una guerra civil no ha habido todavía ninguna revolución importante en la historia, sin una guerra civil ningún marxista serio se imagina el tránsito del capitalismo al socialismo." (Lenin, "Palabras proféticas", Obras Completas, t. XXVII.)

Las revoluciones importantes de la historia a que se refirió Lenin incluyen la revolución burguesa. Ni siquiera la revolución burguesa, en que una clase explotadora derroca a otra, puede hacerse sin una guerra civil Menos aún puede realizarse sin guerra civil la revolución proletaria, que se propone erradicar a todas las clases explotadoras y todos los sistemas de explotación.

En cuanto a la revolución violenta como ley universal de la revolución proletaria, Lenin señaló repetidas veces que, "entre el capitalismo y el socialismo media un largo período de “dolores de parto” — que la violencia es siempre la partera de la vieja sociedad", (Lenin, "Los asustados por la bancarrota de lo viejo y los que luchan por lo nuevo", Obras Completas, t. XXVI.) que el Estado burgués "no puede sustituirse por el Estado proletario (por la dictadura del proletariado) mediante la “extinción”, sino sólo, por regla general, mediante la revolución violenta", y que "la necesidad de educar sistemáticamente a las masas en ésta, precisamente en esta idea sobre la revolución violenta, es algo básico en toda la doctrina de Marx y Engels", (Lenin, "El Estado y la Revolución", Obras Escogida», t II, pág. 186, versión española.)

Stalin dijo también que la revolución violenta del proletariado, la dictadura del proletariado, es "una condición insoslayable y obligatoria" (Stalin, "Resumen de la discusión en torno al informe sobre la desviación socialdemócrata de nuestro partido", Obras, t. VIII, pág. 326, versión española.) hacia el socialismo en todos los países dominados por el capital.

¿Es posible lograr una transformación radical del orden burgués sin una revolución violenta, sin la dictadura del proletariado? Stalin respondió: "Evidentemente que no. Quien crea que semejante revolución puede llevarse a cabo pacíficamente, sin salirse del marco de la democracia burguesa, adaptada a la dominación de la burguesía, ha perdido la cabeza y toda noción del sentido común, o reniega cínica y abiertamente de la revolución proletaria." (Stalin, "Cuestiones del leninismo", Obras, t. VIH, j pág. 26, versión española.)

Basándose en la teoría marxista-leninista sobre la revolución violenta y en la nueva experiencia de la revolución proletaria y la revolución democrática popular dirigida por el proletariado, el camarada Mao Tse-tung formuló la famosa tesis de que "el Poder nace del fusil".

Escribió: "., . en una sociedad de clases las revoluciones y las guerras revolucionarias son inevitables, pues sin ellas no puede haber saltos en el desarrollo social, las clases dominantes reaccionarias no pueden ser derrocadas ni el pueblo puede conquistar el poder político." ("Sobre la contradicción", Obras Escogidas de Mao Tse-tung, t. II.)

Señaló: "La tarea central y la forma superior de una revolución es la toma del Poder por medio de las armas, es la solución del problema por medio de la guerra. Este principio marxista-leninista de la revolución tiene validez universal, tanto en China como en los demás países." ("Problemas de la Guerra y de la Estrategia", Obras Escogidas de Mao T se-tung, t II.)

Y añadió: "La experiencia de la lucha de clases en la era del imperialismo nos enseña que sólo mediante el Poder del fusil pueden la clase obrera y las masas trabajadoras derrotar a la burguesía y los terratenientes armados; en este sentido podemos decir que solamente con fusiles puede transformarse el mundo entero." (Ibid )

En fin, la revolución violenta es una ley universal de la revolución proletaria, lo cual es uno de los principios más importantes del marxismo-leninismo. Justamente en este problema tan importante, Jruschov ha traicionado al marxismo-leninismo.

LA SOFISTERÍA NO PUEDE ALTERAR LA HISTORIA

Los dirigentes del PCUS, para encubrir su traición al marxismo-leninismo y justificar su línea revisionista, han tergiversado abiertamente las obras de Marx y Lenin así como la historia.

Ellos arguyen: ¿No "admitió Marx semejante posibilidad" de transición pacifica "para Inglaterra y Estados Unidos”?[50] En realidad, este argumento lo teman del renegado Kautsky. Kautsky empleó el mismo método para tergiversar los puntos de vista de Marx y oponerse a la revolución proletaria y la dictadura del proletariado

Es verdad que Marx dijo en los años setenta del siglo XIX que en países como Estados Unidos y Gran Bretaña "los obreros pueden alcanzar su objetivo por medios pacíficos". Pero al mismo tiempo subrayó que esta posibilidad era una excepción. Dijo: "Pero incluso si así fuese, debemos reconocer también que en la mayoría de los países del continente la fuerza debe servir como palanca de nuestra revolución." (Marx, "Sobre el Congreso de La Haya", discurso pronunciado en el mitin de Amsterdam del 8 de septiembre de 1872.) Dijo además: "La burguesía británica siempre se manifiesta dispuesta a aceptar la decisión de la mayoría mientras dispone del monopolio del sufragio. Pero, créame, en cuanto se vea en minoría sobre problemas que considera vitalmente importantes, tendremos aquí una nueva guerra de los poseedores de esclavos." (Obras Completas de Marx y Engels, t XVII.)

Criticando al renegado Kautsky, Lenin dijo: "El argumento de que Marx admitió, en loa años setenta, la posibilidad de una transición pacifica al socialismo en Inglaterra y los Estados Unidos, es el argumento de un sofista, o, para ponerlo en claro, de un estafador que juega con citas y referencias. Primero, esta posibilidad la consideraba Marx como una excepción incluso entonces. Segundo, el capitalismo monopolista, es decir, el imperialismo, todavía no existía. Tercero, en Inglaterra y los Estados Unidos no existía entonces —hoy existe— un militarismo que sirviera de aparato principal de la máquina estatal burguesa." (Lenin, "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", Obras Completas, t XXVIII.)

Lenin señaló que, en virtud de sus rasgos económicos esenciales, el imperialismo "se distingue por un apego mínimo a la paz y a la libertad, por un desarrollo máximo del militarismo en todas partes", y que, cuando se trata de un cambio pacífico o violento. " “no advertir” esto es rebajarse al nivel del más adocenado lacayo de la burguesía." (Lenin, "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", Contra el Revisionismo, pág. 452, versión española.)

Y ahora, cuando los dirigentes del PCUS entonan de nuevo la cantilena de Kautsky, ¿qué hacen sino rebajarse si nivel del más adocenado lacayo de la burguesía?

Los dirigentes del PCUS arguyen también: ¿Acaso Lenin no "admite en principio la posibilidad de la revolución parifica””?[51] Esta es una sofistería aún peor.

Durante un cierto tiempo después de la Revolución de Febrero de 1917, Lenin pensó que "en Rusia, por condiciones excepcionales, puede desarrollarse pacíficamente esa revolución". (Lenin, "Primer Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de Toda Rusia", Obras Escogidas, t H pág. 65, versión española.) La consideró "excepcional" porque, en aquel tiempo, existía una circunstancia peculiar: "Las armas en manos del pueblo y libre éste de todo constreñimiento exterior: tal era el fondo de la cuestión." (Lenin, "A Propósito de las Consignas", Obras Escogidas, t. II, pág. 72, versión española.) Pero después de los incidentes de julio de 1917, en que la represión armada contra las masas populares desatada por el gobierno contrarrevolucionario de la burguesía manchó con sangre de obreros y soldados las calles de Petrogrado, Lenin señaló: "Todas las esperanzas de desarrollo pacifico de la revolución rusa se han desvanecido definitivamente." (Lenin, "La Situación Política", Obras Completas, t. XXV.) En octubre de 1917, Lenin y el Partido bolchevique dirigieron resueltamente a los obreros y soldados en una sublevación armada y tomaron el Poder. En enero de 1919, Lenin señaló que "ahora la lucha de clases . . . se ha convertido en una guerra civil". (Lenin, Obras Completas, t. XXVI.) Siguieron tres años y medio de guerras revolucionarias, el Estado soviético hizo grandes sacrificios, aplastó tanto la rebelión contrarrevolucionaria en el país como la Intervención armada extranjera, y sólo después logró consolidar la victoria de la revolución. Lenin dijo en 1919: "En Octubre... la violencia revolucionaria logró brillantes victorias." (Lenin, "Los Éxitos y las Dificultades del Poder Soviético", Obras Completas, t. XXIX.)

Ahora los dirigentes del PCUS tienen la impudicia de decir que la Revolución de Octubre fue "la más incruenta de todas las revoluciones"[52] y "se hizo casi por medios pacíficos".[53] Semejante afirmación es totalmente contraria a los hechos históricos. AI hablar así, ¿no se sienten ustedes culpables ante los mártires revolucionarios que derramaron su sangre y sacrificaron sus vidas por crear el primer Estado socialista del mundo?

Cuando señalamos que la historia del mundo no ha “conocido ningún precedente de transición pacifica del . capitalismo al socialismo, los dirigentes del PCUS arguyen que "existe experiencia práctica de la realización de la revolución socialista en forma pacifica". Y cerrando los ojos a los hechos dicen: "En Hungría se estableció en 1919 la dictadura del proletariado por vía parifica."[54]

¿Es verdad esto? No. Veamos lo que escribió Bela Kun, dirigente de la revolución húngara, sobre esto.


El Partido Comunista de Hungría fue fundado en noviembre de 1918. De inmediato se lanzó a la lucha revolucionaria y proclamó las consignas de la revolución socialista: "Desarmar a la burguesía, armar al proletariado, establecer el Poder soviético". (Bela Kun, "Lecciones de la revolución proletaria en Hungría".) El Partido Comunista de Hungría actuó vigorosamente en todos los terrenos para la sublevación armada. Armó a los obreros, trabajó para ganarse a las tropas del gobierno y organizar a los soldados desmovilizados, organizó manifestaciones armadas, condujo a los obreros en la expulsión de sus patronos y en la ocupación de las fábricas y a los campesinos en la ocupación de extensas propiedades, desarmó a los oficiales, tropas y policía reaccionarios, combinó las huelgas con la sublevación armada, etc.

En realidad, la revolución húngara abundó en luchas armadas de diversas formas y magnitudes. Bela Kun escribió: "Desde el día de la fundación del Partido Comunista hasta la toma del Poder, fueron cada vez más frecuentes los choques armados con los órganos del Poder burgués. A partir del 12 de diciembre de 1918, cuando la guarnición de Budapest salió armada a la calle en una demostración contra el ministro de guerra del gobierno (provisional . . . probablemente no hubo un solo día en que la prensa no informara de choques sangrientos entre los soldados y obreros revolucionarios y las unidades armadas de las fuerzas del gobierno, la policía en particular. Los comunistas organizaron numerosos levantamientos no sólo en Budapest sino también en las provincias." (Bela Kun, "¿Por qué triunfó la revolución proletaria en Hungría?") Los dirigentes del PCUS dicen una monstruosa mentira cuando afirman que la revolución húngara fue una transición pacífica.

La prensa soviética dice que el gobierno burgués húngaro de entonces "renunció voluntariamente"[55]: éste ¡ es probablemente el único fundamento en que se apoya. Pero ¿cuáles fueron los hechos?

Karoy, entonces jefe del gobierno burgués húngaro, fue muy explícito en este punto. Declaró: "Firmé la proclama de mi renuncia y la transferencia del Poder al proletariado, que en realidad ya lo habla tomado y proclamado con anterioridad ". "No le hice entrega del Poder al proletariado, pues éste ya se había apoderado de él con anterioridad gracias a la creación planificada de un ejército socialista." Por esto, Bela Kun indicó que afirmar que la burguesía entregó voluntariamente el Poder al proletariado es una “leyenda”” hipócrita. (Bela Kun, "Lecciones de la revolución proletaria en Hungría")

La revolución húngara de 1919 fue derrotada. Examinando las principales lecciones de esta derrota, Lenin dijo que un error fatal cometido por el joven Partido Comunista de Hungría consistió en que éste no fue suficientemente firme en ejercer la dictadura sobre el enemigo sino que vaciló en el momento crítico. Más aún, el Partido húngaro no tomó medidas acertadas para satisfacer la demanda de los campesinos de resolver el problema de tierra, y por eso se divorció del campesinado. Otra importante causa de la derrota de la revolución fue la fusión del Partido Comunista con el oportunista Partido Socialdemócrata.

El alegato de la dirección del PCUS de que la revolución húngara de 1918 y 1919 es un modelo de "transición pacífica", es una pura falsificación de la historia.

Además, los dirigentes del PCUS aseveran que la clase obrera de Checoslovaquia "conquistó el poder político por vía pacífica".[56] Esta es otra extravagante tergiversación de la historia.

El Poder democrático popular de Checoslovaquia fue establecido en el curso de la guerra antifascista; no le fue arrancado a la burguesía "pacíficamente". Durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo, dirigido por el Partido Comunista, desarrolló la guerra de guerrillas y se levantó en insurrecciones armadas contra los fascistas, y con el apoyo del Ejército soviético, aniquiló las tropas fascistas alemanas y su régimen lacayo en Checoslovaquia, estableciendo el gobierno de coalición del Frente Nacional. Este gobierno era en esencia una dictadura democrática popular bajo la dirección del proletariado, es decir, una forma de dictadura del proletariado.

En febrero de 1948 los reaccionarios de Checoslovaquia, respaldados por el imperialismo norteamericano, fraguaron un golpe de estado contrarrevolucionario y planearon una rebelión armada para derrocar al gobierno popular. Pero el gobierno dirigido por el Partido Comunista movilizó de inmediato sus fuerzas armadas y organizó demostraciones armadas de masas, destruyendo así el complot burgués destinado a restaurar la contrarrevolución. Estos hechos muestran con claridad que el Incidente de Febrero no es ejemplo de la toma “pacífica" del poder político de la burguesía por la clase obrera, sino de la represión de un golpe de estado contrarrevolucionario del la burguesía por la clase obrera mediante su propio aparato estatal, especialmente por medio de sus propias fuerzas armadas.

Al resumir el Incidente de Febrero, Gottwald dijo: "Incluso antes del Incidente de Febrero, dijimos: un» de los cambios fundamentales, en comparación con lo que existía antes de la guerra, consiste precisamente en que el aparato estatal ya sirve a las nuevas clases y no a las” antiguas clases gobernantes. Febrero mostró que el aparato estatal, en este sentido, jugó un papel sobresaliente."; (K. Gottwald, Intervención en la reunión del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, 17 de noviembre de 1948.)

¿Cómo pueden considerarse todos los hechos arriba mencionados como precedentes de la "transición pacífica"?

Lenin dijo: "Todos los subterfugios, los sofismas, las viles falsificaciones le hacen falta a Kautsky para rehuir la revolución violenta, para ocultar que reniega de ella, que se pasa al lado de la política obrera liberal, es decir, al lado de la burguesía." Y añadió: "Aquí está el quid.”* (Lenin, "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", Obras Escogidas, t. II, pág. 455, versión española.)

¿Por qué Jruschov tergiversa las obras de Marx y Lenin, falsifica la historia y recurre a engaños de una manera tan descarada? Aquí también está el quid.

LAS MENTIRAS NO PUEDEN ENCUBRIR LA REALIDAD

El argumento principal de que se valen los dirigentes del PCUS para justificar su línea antirrevolucionaria de, "transición pacífica" es el de que han cambiado las condiciones históricas en nuestros tiempos.

Respecto a la apreciación de los cambios de las condiciones históricas que se han operado después de la Segunda Guerra Mundial y a las conclusiones que se desprenden de aquéllos, los marxista-leninistas sostienen una opinión radicalmente distinta de la de Jruschov.

Los marxista-leninistas consideran que después de la Segunda Guerra Mundial las condiciones históricas han sufrido un cambio fundamental. Este cambio se observa principalmente en el gran crecimiento de las fuerzas proletarias del socialismo y el gran debilitamiento de las fuerzas del imperialismo. En la postguerra, han surgido un poderoso campo socialista, una serie de Estados nacionalistas recién independizados, una sucesión de luchas armadas revolucionarias, un nuevo auge de los movimientos de masas en los países capitalistas y un gran desarrollo del movimiento comunista internacional. El movimiento revolucionario socialista del proletariado internacional y el movimiento revolucionario democrático nacional de Asia, África y América Latina constituyen las dos grandes corrientes históricas de nuestra época.

Luego del término de la Segunda Guerra Mundial, el camarada Mao Tse-tung señaló varias veces que la correlación de fuerzas del mundo era ventajosa para nosotros y no para el enemigo, y que esta nueva situación "ha abierto posibilidades aún más amplias y caminos aún más efectivos para la liberación de la clase obrera y de los pueblos oprimidos del mundo". ("¡Fuerzas revolucionarias del mundo, uníos, luchad contra la agresión imperialista!", Obras Escogidas de Mao Tse-tung, t. IV, pág. 294, versión española.)

Como lo ha señalado el camarada Mao Tse-tung: "Provocar disturbios, fracasar, volver a provocar disturbios, fracasar de nuevo, y así hasta la ruina; ésta es la lógica de los imperialistas y de todos los reaccionarios del mundo frente a la causa del pueblo, y ellos no marcharán nunca en contra de esta lógica. Esta es una ley marxista. Cuando decimos que “el imperialismo es feroz”, queremos decir que su naturaleza nunca cambiará y que los imperialistas nunca dejarán de lado sus cuchillos de carnicero ni se convertirán jamás en Budas, y así hasta su ruina." ("Desechar las ilusiones, prepararse para la lucha", Obras Escogidas de Mao Tse-tung, t. IV, pág. 444, versión española.)

Los marxista-leninistas se basan en el hecho de que los cambios de las condiciones de la postguerra son cada vez más favorables para la revolución y en la ley de que el imperialismo y la reacción nunca cambiarán su naturaleza. Por lo tanto, han sacado la conclusión de que se debe aprovechar a plenitud esta situación tan favorable para la revolución, promover activamente el desarrollo de las luchas revolucionarias con arreglo a las condiciones específicas de los distintos países y prepararse para conquistar la victoria de la revolución.

Por otro lado, las conclusiones sacadas por Jruschov son la oposición y la renuncia a la revolución so pretexto de estos mismos cambios de las condiciones históricas de la postguerra, y sostiene que, como resultado de los cambios de la correlación de fuerzas del mundo, la naturaleza de los imperialistas y reaccionarios ha cambiado, la ley de la lucha de clases ha cambiado, el camino común de la Revolución de Octubre ha pasado de moda, así como la teoría marxista-leninista de la revolución proletaria.

Jruschov y otros divulgan un cuento al estilo de los de "Las Mil y Una Noches". Dicen que "ahora, para la clase obrera de una serie de países capitalistas, se están creando condiciones internacionales y nacionales favorables para realizar la revolución socialista en forma pacífica".[57]

Ellos dicen que "durante el período comprendido entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, la burguesía reaccionaria de muchos países europeos desarrolló y perfeccionó sin cesar su máquina policíaco-burocrática, reprimió salvajemente los movimientos de masas de los trabajadores, y no dejó ninguna posibilidad para hacer la revolución socialista por vía pacífica", pero consideran que ahora la situación ha cambiado.[58]

Opinan que en el presente "el desplazamiento radical en la correlación de fuerzas en la arena Internacional a favor del socialismo" paraliza "la intervención de la reacción internacional en los asuntos de los países que realizan  la revolución”[59] y “disminuye las posibilidades potenciales de la burguesía para desatar la guerra civil”.[60]  

Sin embargo, las mentira de Jruschov y otros no pueden encubrir la realidad.

Los dos hechos destacados de la postguerra son: los imperialistas y reaccionarios en todas partes refuerzan su aparato de violencia y reprimen cruelmente a las masas populares; las imperialistas, con EE.UU. a la cabeza, perpetran intervenciones armadas contrarrevolucionarias en todo el mundo.

Hoy, EE.UU. está mas militarizado que nunca; ha aumentado sus tropas a más de 2.700.000 efectivos, once veces más que en 1934, nueve veces más que en 1939. Tiene tantas organizaciones de policía y de servicio secreto que hasta algunos de sus grandes capitalistas tienen que admitir que, en este sentido, ocupa el primor lugar en el mundo y sobrepasa en mucho a la Alemania hitleriana.

El ejército permanente de Inglaterra aumentó de 250.000 y tantos efectivos en 1934 a más de 420.000 en 1963, y su policía, de 67.000 en 1934 a 87.000 en 1963.

El ejército permanente de Francia aumentó de 650.000 en 1934 a más de 740.000 en 1963, y su policía y sus Compañías republicanas de seguridad, de 80.000 en 1934 | a más de 120.000 en 1963.


En los demás países imperialistas y hasta en los países capitalistas en general, se observan, sin excepción, similares aumentos de las fuerzas de ejército y de policía.

Jruschov ha sido el que con más celo ha empleado la consigna del desarme general y completo para adormecer al pueblo. Y la ha venido salmodiando ya hace años. Pero en la vida real, no hay ni sombra de desarme  general y completo. En todas partes, en el campo imperialista encabezado por EE.UU., lo que encuentra uno es armamentismo general y completo, así como expansión y reforzamiento de los aparatos de represión violenta.


¿Por qué la burguesía refuerza con tanto frenesí su ejército y sus fuerzas de policía en tiempos de paz? ¿Acaso esto no es para reprimir los movimientos de masas de los trabajadores sino para garantizar que éstos puedan conquistar el Poder por medios pacíficos? ¿No ha cometido ya la burguesía en el Poder de los diversos países bastantes atrocidades, en los diecinueve años de postguerra, reprimiendo con sus tropas y policía a los obreros en huelga y a las masas populares que luchan por sus derechos democráticos?


En estos diecinueve años, el imperialismo norteamericano ha organizado bloques militares y ha concluido tratados militares con más de cuarenta países. Ha establecido más de 2.200 bases e instalaciones militares en el extranjero, en todas partes en el mundo capitalista. Sus fuerzas armadas estacionadas fuera del país llegan a más de un millón de efectivos. Su "Comando de choque", dirige una fuerza móvil terrestre y aérea, preparada en todo momento para ser enviada a cualquier parte para aplastar la revolución del pueblo.

En estos diecinueve años, los imperialistas norteamericanos y otros imperialistas no solamente han apoyado en diversas formas a los reaccionarios de las demás países y los han ayudado a reprimir los movimientos revolucionarios populares, sino también han fraguado y realizado directamente agresiones c intervenciones armadas contrarrevolucionarias, o sea. han exportado la contrarrevolución. Pongamos el caso de los imperialistas norteamericanos: ayudaron a Chiang Kai-shek a hacer la guerra civil de China, enviaron sus tropas a Grecia y dirigieron ofensivas contra las zonas liberadas del pueblo griego, desataron la guerra de agresión en Corea, desembarcaron tropas en el Líbano para amenazar la revolución de Irak, apoyaron y ayudaron a los reaccionarios laosianos en la expansión de la guerra civil, organizaron y dirigieron las llamadas tropas de las Naciones Unidas para aplastar el movimiento de independencia nacional del Congo, y desencadenaron invasiones contrarrevolucionarias a Cuba. Aún ahora siguen reprimiendo la lucha de liberación del pueblo de Vietnam del Sur. Recientemente han usado fuerzas armadas para reprimir la justa lucha del pueblo de Panamá en defensa de su soberanía, y han participado en la intervención armada en Chipre.

El imperialismo norteamericano no sólo ha tomado decididamente medidas para reprimir las revoluciones populares y los movimientos de liberación nacional o intervenir en ellos, sino que trata de liquidar cualquier régimen burgués que muestre alguna inclinación nacionalista. En estos diecinueve años, el gobierno de EEUU. ha dirigido golpes de estado militares contrarrevolucionarios en países de Asia, África y América Latina. Ha recurrido a la violencia incluso para remover lacayos criados por él, como Ngo Dinh Dicm, cuando éstos han .dejado ya de servir sus propósitos, "matando al burro [una vez desatado del molino", según reza un dicho chino.

Los hechos han demostrado que hoy, a fin de hacer la revolución y lograr la liberación, lodos los pueblos y naciones oprimidos no solamente llenen que hacer frente a la represión violenta de parte de las clases reaccionarias gobernantes de sus propios países, sino que también deben prepararse bien contra la intervención armada de los imperialistas, particularmente de los imperialistas norteamericanos. Sin esta preparación, sin responder resueltamente, en caso necesario, a la violencia contrarrevolucionaria con la violencia revolucionaria, no se puede ni hablar de la revolución, ni mucho menos de su victoria.

Si los países ya independizados no robustecen sus fuerzas armadas, no se preparan bien para enfrentar la agresión o intervención armadas del imperialismo y no sostienen la orientación de luchar contra el imperialismo, no podrán defender la independencia nacional ni mucho menos garantizar el desarrollo de la causa revolucionaria.

Quisiéramos preguntar a los dirigentes del PCUS: Ustedes, que hablan con tanta locuacidad sobre los nuevos rasgos característicos de la situación de la postguerra, ¿por qué han omitido deliberadamente este rasgo, tan importante y evidente, a saber, que los imperialistas norteamericanos y otros imperialistas reprimen la revolución ¡dondequiera? Ustedes no se cansan de hablar de la transición pacífica, pero ¿por qué nunca han dicho ni una palabra sobre cómo se debe actuar frente a los gigantescos aparatos de represión violenta de los imperialistas y los reaccionarios? Ustedes abiertamente encubren la sangrienta realidad de la cruel represión de loa movimientos nacional-liberadores y los movimientos revolucionarios populares por los imperialistas y los reaccionarios de los diversos países, y difunden la ilusión de que las naciones y pueblos oprimidos pueden lograr la victoria pacíficamente. ¿No es evidente que ustedes tratan de embotar la vigilancia de los pueblas revolucionarios, apaciguar a las masas indignadas con un cuadro ilusorio de brillantes perspectivas y oponerse a que hagan la revolución, actuando así, en realidad, como cómplices de los imperialistas y de los reaccionarios de los diversos países?


Sobre este problema, es útil dejar que John Foster Dulles, el extinto Secretario de Estado de EEUU, sea nuestro maestro en sentido negativo.

En su discurso del 21 de junio de 1956, Dulles dijo que hasta entonces todos los países socialistas se habían establecido "mediante el uso de la violencia". Agregó luego: "Los gobernantes soviéticos dicen ahora que renunciarán el uso de la violencia. . . . Nosotros saludamos y estimularemos este desarrollo" [61]

Como fiel defensor del sistema capitalista, Dulles comprendía perfectamente el importante papel de la violencia en la lucha de clases. Por un lado aplaudió a Jruschov por su renuncia a la revolución violenta, por otro puso gran énfasis en la necesidad de que la burguesía reforzara su violencia contrarrevolucionaria para mantener su dominio. Dijo en otro discurso que "de todas las tareas de un gobierno, la fundamental es proteger a sus ciudadanos [léase "las clases dominantes reaccionarias"— ed] de la violencia"“, y que "por eso en toda comunidad civilizada, los miembros contribuyen al mantenimiento de una fuerza de policía como arma de la ley y del orden".[62]

Aquí Dulles dijo una verdad. La base política del dominio  del imperialismo y de toda la reacción no es sino "una fuerza de policía". Mientras no se afecte esta base, lo demás no tiene ninguna importancia, y su dominio no temblará. Cuanto más encubren los dirigentes del PCUS el hecho de que la burguesía se apoya en la violencia para ejercer su dominio, cuanto más difunden la leyenda de la transición pacífica, aplaudida por Dulles, tanto más revelan su verdadera catadura de socios de los imperialistas en la oposición a la revolución. 

EN REFUTACIÓN DEL "CAMINO PARLAMENTARIO"

La idea del "camino parlamentario" propagada por los revisionistas de la II Internacional fue enteramente refutada por Lenin y sufrió la bancarrota hace tiempo. Pero, a los ojos de Jruschov, el “camino parlamentario" parece haber adquirido de súbito validez después de la Segunda Guerra Mundial.

¿Es verdad esto? Claro que no.

Los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial demuestran nuevamente que el componente principal de la máquina estatal burguesa son las fuerzas armadas y no el parlamento. El parlamento es tan sólo un adorno, un biombo para el dominio burgués. Adoptar o eliminar el sistema parlamentario, conceder mayor o menor poder al parlamento, adoptar uno u otro tipo de ley electoral, todo eso lo determina la burguesía siempre de acuerdo con las necesidades y los intereses de su dominio. Mientras la burguesía controle la máquina burocrático-militar, no es posible que el proletariado consiga una "sólida mayoría en el parlamento” a través de las elecciones, ni es posible asegurar tal mayoría en caso de obtenerla. Realizar el socialismo a través del "camino parlamentario" es totalmente imposible; pretenderlo es simplemente engañarse y engañar a los demás.

Aproximadamente una mitad de los partidos comunistas de los países capitalistas aún se encuentran en la ilegalidad. Naturalmente, ya que estos partidos carecen incluso de legalidad, no se puede ni hablar de que consigan una mayoría en el parlamento.

Por ejemplo, el Partido Comunista de España se ve acosado, desde hace tiempo, por el terror blanco, no tiene ni la menor oportunidad de participar en las elecciones. Pero, los dirigentes de este partido, como Dolores Ibarruri, también siguen a Jruschov y predican la ""transición pacífica" en España. Etilo es absurdo y trágico.

En algunos pauses capitalistas, donde los partidos comunistas están en la legalidad y pueden participar en las elecciones, es muy difícil para ellos alcanzar una mayoría de los votos bajo el dominio burgués, con todas las restricciones injustas impuestas por las leyes electorales burguesas. Aun cuando consigan una gran votación, la burguesía puede impedirles lograr una mayoría de escaños en el parlamento, revisando la ley electoral o recurriendo a otros medios.

Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la burguesía monopolista francesa ha revisado dos veces la ley electoral, ocasionando en cada caso una disminución considerable de los escaños parlamentarias del Partido Comunista Francés. En las elecciones parlamentarias de 1946, el PCF obtuvo 182 escaños. Pero en las de 1951, como resultado de la revisión de la ley electoral por la burguesía monopolista, el numero de los escaños del PCF se redujo drásticamente a 103, es decir, se perdieron 79 escaños. En las elecciones parlamentarias de 1956. el PCF ganó 150 escaños. Pero para las elecciones de 1958, la burguesía monopolista volvió a revisar la ley electoral y, como resultado de ello, el número de los escaños del PCF se redujo de golpe a 10, es decir, se perdieron 140 escaños.

Aun cuando en ciertas circunstancias un partido comunista consiguiera una mayoría de escaños en el parlamento o participara en el gobierno gracias a una victoria electoral, esto no significaría de ningún modo el cambio de la naturaleza burguesa del parlamento y del gobierno, ni mucho menos la destrucción de la vieja máquina estatal y el establecimiento de una nueva Es absolutamente imposible efectuar una transformación social fundamental apoyándose en el parlamento y el gobierno burgueses. La burguesía reaccionaria, que controla la máquina estatal, puede declarar nulas las elecciones, disolver el parlamento, expulsar a los comunistas del gobierno. ¡legalizar al partido comunista y recurrir a la fuerza para reprimir bárbaramente a las masas populares y tas fuerzas progresistas.

Por ejemplo, en 1946. el Partido Comunista de Chile apoyó al Partido Radical, un partido burgués, en la consecución do la victoria en las elecciones, y se formó un gobierno de coalición con participación de los comunistas. Los dirigente, de este partido fueron tan lejos que describieron a ese gobierno manejado por la burguesía como un "gobierno democrático popular". Pero en menos de un año. la burguesía obligó a los comunistas a retirarse del gobierno, realizó detenciones en musa y en 1948 declaró” ilegal partido.

Cuando un partido obrero degenera en un partido mercenario de la burguesía, ésta puede permitirlo tener una mayoría m el parlamento y formar gobierno. Tal es el coso, por ejemplo, de los partidos socialdemócratas burgueses de ciertos países. Pero esto sólo sirve para mantener y consolidar la dictadura de la burguesía y no altera, ni puede alterar, en lo más mínimo la situación del proletariado como clase oprimida y explotada. Semejantes hechos no sirven sino para acumular nuevas pruebas sobre la bancarrota del "camino parlamentario”.

Las acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial también demuestran que si los dirigentes comunistas se adhieren al "camino parlamentario" y caen victimas de la incurable enfermedad del "cretinismo parlamentario", no sólo quedarán defraudados sino que se hundirán inevitablemente en el pantano del revisionismo, enterrando la causa revolucionaria del proletariado.

Respecto a la actitud que se tomo hacia el parlamento burgués, siempre ha existido una diferencia radical entre las marxista-leninistas y las oportunistas y revisionistas.

Los marxista-leninistas siempre han sostenido que, bajo ciertas condiciones, el partido proletario debe participar en la lucha parlamentaria y utilizar la tribuna del parlamento para denunciar la naturaleza reaccionaria de la burguesía, educar a las masas popular y acumular fuerzas revolucionarias. Es erróneo negarse a utilizar esta forma legal de lucha cuando es necesario. Pero el partido proletario no debe sustituir jamás la revolución proletaria por la lucha parlamentaria, ni abrigar la ilusión de que se puede pasar al socialismo por el "camino parlamentario". En todo momento, el partido proletario debe fijar la atención principalmente en la lucha de masas.

Lenin dijo:
necesita participar en el parlamentarismo burgués para ilustrar a las masas; y esto se consigue mediante las elecciones y la lucha de los partidos en el parlamento. Pero limitar la lucha de clases a la lucha dentro del parlamento, o considerar que esta última es la forma superior y decisiva da lucha y que todas las demás formas están supeditadas a ella, significa, de hecho, pasarse al lado de la burguesía, contra el proletariado." (Lenin, "Las elecciones a la Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado", Obras Completas, t. XXX)

Lenin condenó a los revisionistas de la II Internacional porque se afanaban por el sistema parlamentario y abandonaban la tarea revolucionaria de conquistar el Poder. Ellos transformaron al partido proletario en un partido electoral, en un partido parlamentario, en un apéndice de la burguesía y un instrumento para la preservación de la dictadura de la burguesía. Abogando por el "camino parlamentario", Jruschov y sus seguidores sólo pueden correr la misma suerte de los revisionistas de la II internacional.

 

Los pueblos de todos los países, las masas populares, que constituyen más del 90 por ciento de la población total, invariablemente quieren hacer la revolución y apoyarán al marxismoleninismo. No respaldarán al revisionismo. Aunque por el momento hay quienes lo apoyan, terminarán por desecharlo. Ellos despertarán gradualmente, combatirán contra el imperialismo y los reaccionarios de todos los países, y lucharán contra el revisionismo.

Un país débil puede derrotar a un país poderoso, un país pequeño puede derrotar a un país grande. Siempre que el pueblo de un pequeño país ose levantarse en lucha, se atreva a empuñar las armas y tome en sus manos el destino de su propio país, podrá indefectiblemente derrotar la agresión de un país grande. Esta es una ley de la historia. MAO TSETUNG

  

 A PROPOSITO DE LA LUCHA CONTRA LA OPRESIÓN LINGÜÍSTICA 

Por LUIS GARMENDIA

1 

Numerosas veces en nuestras publicaciones han aparecido artículos relativos a la cuestión nacional en los que se sustentaba un correcto punto de vista comunista) frente a las posiciones nacionalistas burguesas de uno u otro tipo.

Esta atención prestada al problema nacional tiene su razón de ser tanto en la existencia de la opresión nacional, intensamente sufrida por el proletariado y el pueblo vasco —y por las nacionalidades de Catalunya y Galicia—, como por el influjo que el nacionalismo ejerce aun sobre ciertas capas de la pequeña y media burguesía, y sobre algunos de los sectores más atrasados de nuestra clase.

Entre los diferentes aspectos que entraña la cuestión nacional, reviste especial importancia el problema de la lengua, el problema de la opresión lingüística, tanto más cuanto que es en el tratamiento de este tema donde los nacionalistas más se esfuerzan por hacer pasar sus ideas reaccionarias bajo un ropaje más sutil y de apariencia más "progresista". Este hecho no constituye una característica particular de nuestro país ni de nuestra época. Ya Lenin, en su tiempo, hubo de desenmascarar numerosas veces a quienes en nombre de la "lengua nacional" o de la "cultura nacional" pretendían arrastrar al proletariado tras unas consignas que nada tenían que ver con sus intereses, sino que, por el contrario, servían a los de la burguesía. Con estas palabras denunciaba Lenin el nacionalismo burgués:

"... Cualquier nacionalismo burgués lleva la mayor corrupción a los medios obreros y ocasiona un enorme perjuicio a la causa de la libertad y a la lucha de la clase proletaria. Y esto es tanto más peligroso por cuanto la tendencia burguesa y feudal-burguesa se encubre con la consigna de "cultura nacional". Los ultrarreaccionarios y clericales, y tras ellos los burgueses de todas las naciones, hacen sus sucios y retrógrados negocios en nombre de la cultura nacional (gran rusa, polaca, hebrea, ucraniana, etc.)" ([63]).

¿Cuál es el criterio que debe guiarnos a los comunistas y a todos los revolucionarios al abordar los problemas nacionales y lingüísticos?

Rechazaremos sin dudar el criterio de los nacionalistas quienes, interesados en borrar lo que une a unos pueblos y nacionalidades con otros, pretenden ahogar la lucha del proletariado y del pueblo, contra el imperialismo yanqui y la oligarquía, sustituyéndola por la lucha entre los pueblos.

Nuestro criterio es muy distinto y se puede resumir en lo siguiente apoyamos todo aquello que favorezca la unidad de la clase obrera y el pueblo y combatimos todo lo que tienda a socavarla y destruirla. Como nos enseña el camarada Mao Tsetungt

"¿Cómo juzgar en la vida política de nuestro pueblo, lo correcto y lo erróneo de nuestras palabras y de nuestros actos? (,..) Las palabras y los actos deben contribuir a unir, y no a dividir, a los pueblos de nuestras distintas nacionalidades" ([64]).

La unidad de todas las clases y capas populares de las distintas nacionalidades de España he aquí la expresión más inmediata del internacionalismo proletario. Esta unidad, por la que luchamos los comunistas, habrá de conducir, en su día, a la formación de un Frente unido contra el imperialismo, la oligarquía y el fascismo.

El logro de la unidad es el objetivo que debe guiar nuestra lucha contra la opresión nacional y lingüística. En nombre suyo hemos de oponernos a la desigualdad de las lenguas y combatir cualquier tipo de privilegio para una lengua en detrimento de las otras, e igualmente, hemos de desechar y denunciar todas las posturas tendentes a desgajar la lucha contra la opresión lingüística, de la lucha contra el régimen fascista de la oligarquía y de los imperialistas yanquis.

En el marxismo-leninismo-pensamiento maotsetung, encontramos trazados con nitidez los grandes principios del internacionalismo proletario. Aplicando correctamente es tos principios, los pueblos de la Unión Soviética y de China, han atesorado magnificas experiencias, que deben servirnos de ejemplo.

Bajo la dirección de Lenin, los comunistas soviéticos emprendieron la construcción del socialismo en un inmenso país, que comprendía al rededor de sesenta naciones, grupos nacionales y nacionalidades. Tal como señaló Stalin, en la Unión Soviética, inmediatamente después de la toma del poder por el proletariado, "las relaciones entre los pueblos todavía no estaban debidamente organizadas, cuando las reminiscencias de desconfianza hacia los grandes rusos todavía no hablan desaparecido, cuando las fuer zas centrifugas continuaban aun obrando. En aquellas condiciones era necesario establecer la cooperación fraternal de los pueblos sobre la base de la asistencia mutua, económica, política y militar, unificándolos en un Estado multinacional federado. El Poder soviético no podía dejar de ver las dificulta des de esta obra. Ante si tenia los experimentos fracasados de los Estados multinacionales en los países burgueses. (...) Sin embargo, se decidió a intentar la creación de un Estado multinacional, porque sabía que un Estado multinacional, que surge sobre la base del socialismo, tenía que salir triunfante de toda clase de pruebas” ([65]).

Y, en efecto, la dictadura del proletariado salid triunfante de esta prueba y logra transformar la faz de la Unión Soviética sustituyendo los odios y rencillas nacionales por la cooperación y la uní dad de las nacionalidades hermanas.

Hoy en día,  la camarilla de renegados revisionistas soviéticos, ha subvertido el sistema socialista, ha implantado una dictadura burguesa y reemplazado la igualdad nacional por la opresión nacional, la ayuda mutua y la fraternidad entre las nacionalidades por "la ley de la selva de la burguesía". Convertidos en nuevos zares, los gerifaltes revisionistas soviéticos han restaurado la política de opresión nacional y han transformado la Unión Soviética de Lenin y Stalin en una “cárcel de pueblos”.

A lo largo de las distintas fases de la revolución, guiada por la línea proletaria de Mao Tsetung, la patria china, que comprende multitud de nacionalidades de diferentes lenguas, antes salvajemente oprimidas por los señorea feudales y, posteriormente, por los imperialistas y sus lacayos, ha logrado una unificación sin precedentes. La Gran Revolución Cultural Proletaria y el IX Congreso del Partido Comunista han dado un enorme impulso al fortalecimiento de la unidad fraternal y revolucionaria del pueblo de las nacionalidades de China 

2

Partiendo de las grandes enseñanzas de la teoría y de la práctica internacionalistas, trataremos de abordar someramente los problemas planteados en Euskadi, en los actuales momentos, en lo que a la cuestión lingüística se refiere.

La situación impuesta por el Estado fascista desde su sangrienta implantación, que trajo consigo la anulación de las conquistas democráticas en materia lingüística —especialmente las que comportaba el Estatuto de Autonomía—, es una situación de opresión brutal y profunda injusticia para el euskera. Esta lengua, hablada por un importante, aunque minoritario, sector del pueblo vasco, es objeto de toda suerte de menosprecios y ataques por parte del fascismo: la enseñanza, la administración, la prensa, la radio y la televisión franquistas, instrumentos fieles a los intereses de la oligarquía y de los imperialistas yanquis, pisotean constantemente los legítimos derechos de los euskaldunes, quienes son considerados como ciudadanos de segunda categoría. Este hecho, no hace sino provocar numerosas y graves dificultades para el desarrollo intelectual y cultural de los mismos.

Esta monstruosa situación causada por el régimen fascista, origina grandes males para el pueblo. Así, ocurre que un sector de las masas populares, herido y humillado en sus sentimientos nacionales, al rebelarse contra la opresión que sufre, es desviado, a menudo, por el pernicioso camino del nacionalismo vasco. Otro sector de las masas populares vascas es influido
por el chovinismo castellanizante.
La opresión lingüística es, pues, un factor de división popular.

Es el yanqui-franquismo el responsable de las discordias surgí das en el seno del pueblo y el que azuza estas rencillas que tanto le favorecen, al retardar y dificultar la consecución de la unidad del pueblo, necesaria para llevar adelante la revolución democrático-popular.

 La opresión lingüística presenta, de este modo, un doble aspecto. Por un lado supone una declaración de guerra del régimen fascista a toda la nacionalidad vasca. Por el otro, es causa de división en las filas del pueblo.

Estas dos facetas del problema lingüístico en Euskadi (común, en términos generales, a los problemas presentes en Catalunya, Galicia, y otras zonas bilingües), corresponden a las dos grandes contradicciones que, en este plano, hemos de tener en cuenta los comunistas y todos los demócratas revolucionarios.

Para abordarlas correctamente, debemos asimilar las grandes enseñanzas del camarada Mao Tsetung:

"Existen ante nosotros dos ti pos de contradicciones sociales: contradicciones entre nosotros y el enemigo y contradicciones en el seno del pueblo. Estos dos tipos de contradicciones son de naturaleza completamente distinta"([66]).

"Las contradicciones entre nosotros y el enemigo y las existentes en el seno del pueblo, por ser de naturaleza diferente, deben resolverse por diferentes métodos. En pocas palabras, en cuanto a las pri meras, la cuestión es establecer una distinción clara entre nosotros y el enemigo, y en cuanto a las segundas, establecer una distinción precisa entre lo correcto y lo erróneo" ([67]).

3

La primera de las contradicciones, la que enfrenta al pueblo que sufre la opresión y al Estado fascista del imperialismo yanqui y la oligarquía, es claramente una contradicción entre nosotros y el enemigo. Para resolverá, tenemos que empezar por separar netamente el campo de los amigos del campo de los enemigos, con vistas a luchar contra estos últimos hasta destruirlos.

 En el combate emprendido contra nuestros enemigos, se incluye la lucha contra la opresión lingüística, la lucha contra todo tipo de opresión para los que se ex presan en euskera, contra todo lo que suponga privilegios para loa que emplean una lengua determinada, la lucha por la desaparición de todas las trabas y dificultades para cualquier lengua. En su aspecto positivo, podemos decir que es el combate de todo el pueblo unido en pro del derecho igual de todos los sectores de ese pueblo a expresarse en su lengua materna respectiva, dentro del territorio abarcado por esa lengua.

Evidentemente, frente a todas las posiciones desmovilizadoras y reformistas mantenidas por nacionalistas de diverso pelaje, desde los aranistas tradicionales hasta los revisionistas carrillistas, pasando por los aranistas "modernos", los comunistas somos conscientes de que esa situación de plena libertad e igualdad que propugnamos, no podrá darse más que tras el triunfo de la revolución democrático-popular, que destruya el Estado fascista, y traiga consigo el logro de la independencia nacional frente al imperialismo yanqui, el establecimiento de una república federativa que asegure la igualdad entre las nacionalidades y el derecho a la vida de las peculiaridades de cada nacionalidad, dentro de un régimen autonómico, así como el libre ejercicio de la autodeterminación por parte de la nacionalidad vasca y de las demás nacionalidades oprimidas.

Esta libertad nacional, que en el plano lingüístico ha de comportar la plena igualdad y la anulación de toda clase de privilegios para cualquier lengua, habrá de traducirse en Euskadi en los siguientes puntos programáticos:

 • Elevación del euskera a la categoría de lengua oficial, en cooficialidad con el castellano.
 • Pleno respeto dentro del territorio euskaldún, al derecho de los vascos que lo prefieran, a utilizar el euskera en sus relaciones con los órganos de la administración del Estado democrático-popular.
 • Incorporación del euskera a los programas de todas las instituciones y centros de enseñanza de la zona bilingüe.
 • Preparación, en vistas al cumplimiento de las dos anteriores tareas, del necesario cuadro de personal bilingüe, tanto en la administración como en la enseñanza a todos los niveles.
 • Libertad absoluta y fomento del empleo del euskera en la edición de periódicos, revistas, libros, y demás publicaciones, así como en las emisiones de radio y televisión, y en toda clase de manifestaciones artísticas, cine, teatro, etc.
 • Adopción de las medidas necesarias para acabar con la situación de enorme atraso en que se halla hoy el euskera debido a la opresión secular que ha sufrido en su desarrollo.
 • Declarar absolutamente nulos por antipopulares, cualquier acto o medida de la administración revolucionaria que supusiera desigualdad o privilegio para cualquier lengua.

 La aplicación íntegra de estos puntos programáticos dentro de una política de nacionalidades tendente a borrar toda huella de suspicacias y desconfianzas nacionales, agrandadas durante los largos años de dominación fascista, sentará las bases para que las heridas producidas en el sentimiento nacional vasco cicatricen, para que la desconfianza de las demás nacionalidades de España ceda el paso a una comprensión cordial de nuestro amor a la lengua vasca, y para que un amplio bilingüismo permita a las masas populares adoptar en el uso la lengua que prefieran.

Pero el ser conscientes de que únicamente la conquista del poder por todo el pueblo bajo la dirección de la clase obrera permitirá resolver totalmente esta contradicción, dando fin a la despiadada opresión sufrida en la actualidad, no nos debe hacer olvidar que en todo momento tenemos que ser los comunistas los primeros en luchar contra cualquier manifestación de la opresión lingüística, ya que como dice Lenin:

No es marxista, y ni siquiera demócrata, quien no acepta ni defiende la igualdad de derechos de las naciones y de los idiomas, quien no lucha contra toda opresión o desigualdad entre las naciones. Esto es indudable" ([68]).

En este sentido, los comunistas hemos de ser los primeros en denunciar las arbitrariedades de los fascistas y agitar entre las masas para oponernos a aquellas. Sea un cierre de ikastola por parte de un gobernador civil, sea la prohibición de un espectáculo o de una publicación en euskera, sea un insulto a esa lengua o a quienes la emplean, o cualquier situación semejante, como aquellas con las que tan a menudo nos prodigan los fascistas, deben hallar una respuesta popular masiva y unánime. No es éste un asunto que concierna únicamente a los euskaldunes. Concierne a todo el pueblo, y los comunistas debemos ser también los primeros en movilizar a las masas contra todo tipo de injusticias y arbitrariedades provocadas por sus enemigos

4

 Un justo enfoque de las contra dicciones en el seno del pueblo exige, como nos enseña Mao Tsetung "establecer una distinción precisa entre lo correcto y lo erróneo".

En el seno del pueblo, hay muchas ideas correctas y otras que no lo son, que son erróneas. De que sepamos distinguir las correctas, para impulsarlas, de las erróneas, para criticarlas, dependerá el que el tratamiento dado a la contradicción sea justo o no lo sea.

El fascismo y el imperialismo yanqui, a través de sus agentes aranistas, difunden entre ciertos sectores de las masas la nefasta idea de que son otros sectores del pueblo los causantes de todos los males e injusticias que sufre hoy la lengua vasca. Al mismo tiempo, a través de la prensa, la radio y la televisión franquistas, atiborran la cabeza de todos los españoles con siniestras leyendas que tratan de desprestigiar y calumniar al euskera y a los euskaldunes. El resulta-i do, aunque no es el apetecido por los enemigos del pueblo, se deja notar. A la vista de todos está el mu ro de incomprensión que a veces se levanta entre algunos sectores populares tocados por el chovinismo castellanizante "de gran nación" —influencia directa de la demagogia franquista— y aquellos otros impregnados de nacionalismo pequeño-burgués, aranista, anticastellano.

Sin embargo, hemos de tener bien presente que las ideas erróneas, las ideas que siembran la división en el seno del pueblo, se encuentran, en la gran mayoría de los casos, acompañadas y mezcladas con otras ideas justas y sentimientos revolucionarios. Así, en los sectores de las masas atrapados por el aranismo late, junto con las ideas erróneas inspiradas por el nacionalismo anticastellano, una justa exigencia de igual dad nacional y lingüística.

Por lo que respecta a los sectores populares en los que ha hecho mella el chovinismo castellanizante, encontramos, muy a menudo, un hondo deseo de unidad revolucionaria y una repulsa hacia todo lo que tiende a dividir las filas populares.

Para combatir las ideas erra neas, deberemos apoyarnos tanto en las grandes enseñanzas del internacionalismo proletario, como en las propias ideas revolucionarias vivas entre las masas. Criticar las ideas erróneas basándonos en las justas, y prestando especial atención para no tratar al pueblo como se trata a sus enemigos, ya que, como dice Mao Tsetung:

"Es necesario criticar los defectos del pueblo (...) pero al hacerlo, debemos adoptar verdadera mente la posición del pueblo y hablar llenos de ardiente deseo de protegerlo y educarlo. Tratara los camaradas como enemigos es pasarse a la posición del enemigo" ([69]).

Para aplicar adecuadamente esta consigna, los comunistas, al mismo tiempo que denunciamos constantemente el nacionalismo esforzando nos por educar al pueblo, en nuestras relaciones con las masas debe remos respetar y favorecer el bilingüismo allá donde exista. Únicamente de esta manera podremos conseguir que nuestra agitación movilice a todos los sectores del pueblo; la propaganda comunista y revolucionaria penetrará mejor en el corazón de las masas si les es dirigida en la lengua que mejor comprenden, su lengua materna. Nuestras publicaciones, hojas de agitación, llamamientos, nuestros militantes en sus relaciones con las masas, teniendo siempre presente el gran principio enunciado por el camarada Mao Tsetung de "servir al pueblo de todo corazón, sin apartamos de las masas ni por un instante; partir en cada caso de los intereses del pueblo y no de los intereses de ningún individuo o pequeño grupo"([70]), han de tener en cuenta cuál es la lengua de aquellos a quienes se dirigen, y huir de la antidemocrática manera de actuar de los nacionalistas, vasquizantes o castellanizantes, que pretenden siempre imponer al pueblo la lengua que ellos consideran como "la mejor", sirviendo así a los intereses de la oligarquía y del imperialismo y no los del pueblo.

***

De las dos grandes contradicciones señaladas, la que opone al pueblo con sus enemigos es la contradicción principal, mientras que la que opone a unos sectores del pueblo con otros, es secundaria. De la solución de la primera depende, en buena medida, la solución de la segunda. Es decir, mientras no haya sido derrocado el astado fascista, instrumento de los imperialistas yanquis y de la oligarquía lacaya, persistirá la opresión nacional y, en consecuencia, los recelos nacionales no podrán ser eliminados por completo. Pero, al mismo tiempo, para que la revolución pueda triunfar, para que sea posible la formación del Frente Unido antiimperialista, antioligárquico y antifascista de las clases y capas populares de las nacionalidades de España, es imprescindible que las rencillas y prejuicios nacionales existentes hoy en día vayan cediendo el paso a una mayor comprensión y colaboración en entre los distintos grupos nacionales y lingüísticos.

¡Adelante la lucha común de euskaldunes y erdeldunes contra la opresión lingüística!

¡Destruyamos el Estado fascista, títere del yanqui!

¡Gora euskera!

¡Gora Euskadi askatuta!

¡Gora Españiko herrien batasuna!

 ----------------------

 

 

EL PROGRAMA MILITAR DE LA REVOLUCION PROLETARIA

Negar toda posibilidad de guerras nacionales bajo el imperialismo es teóricamente falso, erróneo a todas luces desde el punto de vista histórico y equivalente en la práctica al chovinismo europeo: ¡nosotros, que pertenecemos a naciones que oprimen a centenares de millones de personas en Europa, en África, en Asia, etc. tenemos que decir a los pueblos oprimidos que su guerra contra "nuestras" naciones es "imposible"!

En segundo lugar, las guerras civiles también son guerras. Quien admita la lucha de clases no puede menos de admitir las guerras civiles, que en toda sociedad de clases representan la continuación, el desarrollo y el recrudecimiento —naturales y en determinadas circunstancias inevitables— de la lucha de clases. Todas las grandes revoluciones lo confirman. Negar las guerras civiles u olvidarlas sería caer en un oportunismo extremo y renegar de la revolución socialista.

En tercer lugar, el socialismo triunfante en un país no excluye en modo alguno, de golpe, todas las guerras en general. Al contrario, las presupone. El desarrollo del capitalismo sigue un curso extraordinariamente desigual en los diversos países. De otro modo no puede ser bajo el régimen de producción de mercancías. De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en todos los países. Empezará triunfando en uno o en varios países, y los demás seguirán siendo, durante algún tiempo, países burgueses o preburgueses. Esto no sólo habrá de provocar rozamientos, sino incluso la tendencia directa de la burguesía de los demás países a aplastar al proletariado triunfante del Estado socialista. En tales casos, la guerra sería, de nuestra parle, una guerra legítima y justa. Sería una guerra por el socialismo, por liberar de la burguesía a los otros pueblos. Engels tenía completa razón cuando, en su carta a Kautsky del 12 de septiembre de 1882, reconocía inequívocamente la posibilidad de "guerras defensivas" del socialismo ya triunfante. Se refería precisamente a la defensa del proletariado triunfante contra la burguesía de los demás países.

Sólo cuando hayamos derribado, cuando hayamos vencido y expropiado definitivamente a la burguesía en todo el mundo, y no sólo en un país, serán imposibles las guerras. Y desde un punto de vista científico, sería completamente erróneo y antirrevolucionario pasar por alto o velar lo que tiene precisamente más importancia: el aplastamiento de la resistencia de la burguesía, que es lo más difícil, lo que más lucha exige durante el paso al socialismo. Los popes "sociales" y los oportunistas están siempre dispuestos a soñar con un futuro socialismo pacifico, pero se distinguen de los socialdemócratas revolucionarios precisamente en que no quieren pensar siquiera en la encarnizada lucha de clases y en las guerras de clases para alcanzar ese bello porvenir.

LENIN

 

 

 

MILAKA

Nguyên Van Trôi

Urrilak 15-ean, bete dira sei urte Nguyèn Van Trôi, elektrikako langilea asesinatua izan zela. Erreboluziolari harrigarria, hura da bere klasearen, langile klasearen benetazko agerpena; humanitatearen ta herri-olde zapalduen historian sortu den klaserik iraultzaileena. Haren bizitza ta heriotza, dira Mao Tsetung lehendakariaren pentsamentuaren egokitasun agerbide dirdiratsua: "Herri oldeak, hoiek dira benetan miragarriak".

Vietnam-eko Herri-Gazteri Iraultzaile Batasuneko militante bizkorrenetakoa, berehala eman zuen bere izena bolontario bezela komando iraultzaile talde batean. Mc Namara, Estadu Batuetako Defensa Ministroa Saigon-era etortzekoa zen 1964-ko maiatzean, bertan yankien eraso gerla noia aurrera eraman hizketan aritzera.

Nguyên Van Trôi-ek, bere taldeko zuzendariei, borrero zital hura zigortzeko ekintza-plan bat jakin arazi zien. Egimatu hura onartua izan zen, bainan handik egun guti barru ezkontzekoa zelarik, ez zuten bera izendatu ekintza betetzeko. Van Trôi-ek temati, eskatu zuen, arren, berari eman zezaion eginkizun hura. Aizkenean, lortu zuen. Berehala hasi zen antolakizunetan. Minak ipintzeko hari elektrikoa behar zuen, bainan Zuzendaritzatik espero zuen dirua ez zaio oraindik heldu. Zalantzarik gabe, ezkontz-eraztuna bahitzen du, ta horrela ateratako 500 dong-ez erosten ditu behar zituen tresnak.

Dena gerturik zeukan, bainan, Mc Namara pasa aurretik, 1964-ko maiatzaren 9-an, gauez, detenitua izan zen. Etsaien hatzaparretan, berebiziko oinazeakn ta torturak jasan behar izan zituen. Torturatzaileek, bere organizazio iraultzaileri buruzko aitormenak atera nahi diote. Alperrik. Bere ahotik erantzun bakar hau besterik ez da ateratzen.

"Mc Namara zigortu izan hahi dut, nere Aberria menperatzera etorri delako. Nere gain hartzen dut guztia ! "

Juizio-zai Chi-Hoa-ko kartzelan pasa zituen hiru hilabetetan, bere toleatzailek azpi joko ta bide guztiak erabili zituzten Van-Trôi-ri zerbait atera nahiean: amenazoak, engainamenduak, torturak, oinazeak. Utsalki! Haren ahotik hitz hauek besterik ez ziren irtetzen: Nik, nere Aberriari zor diodana egin dut soilki. Zer gehiago esan dezaket?

Kartzelan, bere jarduera prestua, argibide bat izan zen abertzale guztientzat. Gau ta egua, iges egin ta borroka jarraitzea bere xede ta pentsakizun nagusiak ziren. Behin, Saigon-eko Polizi-komisariara eraman zutelarik, bere zaintzaleen oharkabean leihotik kalera jauzi egin zuen. Bainan, bigarren pixutik, martxan zoan auto baten gainean erori zen, ta bi zangoak autsi. Berehala atzeman zioten, ta berriro gela beltzara. Han izugarrizko oinazeak jasan arazi zioten erabat elbarriturik utzi arte.

Abuztuak 10 bere epaikariak ikusi zituen, ta heriotz kondena entzun ere. Komeria higuingarri haren ondoren, bere burua defensatzeko zerbait esan nahi zuen-edo galdegiten zion juezari, honela ihardetsizion: "Nere damurik handiena, Mc Namarari huts egitea! Hori da esan nahi dudan guztia!"

Heriogai-gelan zegoelarik esan ohi zuen:"Etsaiek, hilko nautela zin egin dute. Ez da hori ikaratuko nauena. Ni damutzen nauena goizegi erori izatea etsaien hatsaparretan, nere eginkizuna bete ezin izatea, nere hernaren aska tasunerako borrokan gehiago ez ekitea, nere bizitzaren idéala bete anal ez izatea".

1964-ko Urrilaren 15-ean, goizeko 9 ak ta 59 minututan, yankiarrek, beren panpin Vietnam-darren bidez, Nguyên Van trôi afusilatu egin zuten.

Egun hartan Ghi-Hoa-ko presondegiko patiora atera arazi zutelarik, lasai, argi ta eme zegoen.

Bere odol hotz guztiz jabeturik, paregabeko ausardiakin, aizken momentuan bere herri ta Aberriaren etsaien kontra, oldar-aldi harrigarri bat egin zuen. Honela zien periodistei: "Nik, yankiarren aurka egin dut, hoiek bait dira nere aberkide guzien artean ondamena ta dolua, mixeria ta humilazioa zabaldu dituztenak. Nere herriak ez nau kondenatzen. Ni ez naiz nere herriaren aurka borrokatu, yankiar inperialismoaren-aurka baizik . Maite dut ene herria, maite dut bihotzetik Vietnam-eko lurra. Nik egin dudana ez da nere aberkideen kaltegarri izanen. Nik yankiar inperialis tak gorrotatzen ditut, gure herria zapaldu nahiean gerla hiltzailea erakarri digutelako".

Saigon-eko "gobernu" morroiak, apez katoliko-ta bonzo bana etorri arazi zituen, heriogaiak bere "pekatuak" konfesa zitzan, edo Aitortzako Salmoa erreza zezan; bainan Nguyén Van Troi-ek bere borreroen "eskeintzari" ez zion amorrik eman: "Ez dut konfesiobeharrik, ez dut pekaturik".

Bere begiak oihal batekin es tali nahi izan zizkioten, bainan berriz ere EZ! esan zien: "Ez, begiak zabalik nahi ditut, neri begi ninietan, nere lurralde  txit maite honetako irudia eraman nahi dut !"

Borreroak ez dira oso lasai, harén begi dirdirak ikaraz betetzen ditu. Indarka, burua makur-arazten diote ta oihal beltz bat ezartzien. Berak oratndik ateratzen du kemena; burua altxa, oihala kendu tai

Bera yankiar inperialistak! Bera Nguyên Khan!

Gora Ho-Chi-Minh gure lehendakaria! Gora HoChi-Minh!

Dei egiten du.

Hiltze-taldeko soldaduek tiro egiten dute.Hama bi bala sortzen dira, bainan soldatu zcibaitek ez dute ongi apuntatzen. Nguyén Van Trói-en aizken oihua "Gora Vietnam!" tiroen burrumbak itotzen du.

Bainan Nguyên Van Trôi, ez da benetan htl. Herriak hilezkorrak dira.

Nguyên Van Trôi bat erortzen delarik milaka ta milaka bes te Nguyén Van Trói sortzen dire ta aurre koaren bidetik jarraituaz, etsaieri gogor egiten.

Laister, munduko herri-oldeek -milaka VanTrStinperialismoa, paperezko tigretzarra Mao Tsetung-ek dion arabera, guztiz urratu ta desegingo dute.

  

"En la historia de la humanidad, todas las fuerzas reaccionarias que se encuentran al borde de su extinción siempre se esfuerzan por realizar una lucha final contra las fuerzas revolucionarias; algunos revolucionarios suelen dejarse fascinar durante cierto tiempo por estos fenómenos del poderío aparente pero debilidad por dentro, y no se dan cuenta del punto esencial de que su enemigo está al borde de su extinción cuando ellos se acercan a la victoria. El surgimiento de las fuerzas fascistas en su conjunto y la guerra de agresión que mantuvieron durante algunos años son precisamente la demostración de esas luchas finales; mientras en la guerra, la lucha final tomó la forma de ataque contra Stalingrado. Ante este viraje de la historia, también muchos de los que militan en el frente mundial antifascista se desorientan por la apariencia feroz del fascismo y no consiguen ver su esencia real."

MAO TSETUNG

 

MAO TSETUNG  

LOS DIEZ PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE OPERACIÓN DE LA GUERRA POPULAR

He aquí nuestros principios militares:

 1. Asestar golpes primero a las fuerzas enemigas dispersas y aisladas, y luego a las fuerzas enemigas concentradas y poderosas.
 2. Tomar primero las ciudades pequeñas y medianas y las vastas zonas rurales, y luego las grandes ciudades.
 3. Tener por objetivo principal el aniquilamiento de la fuerza viva del enemigo y no el mantenimiento o conquista de ciudades o territorios. El mantenimiento o conquista de una ciudad o un territorio es el resultado del aniquilamiento de la fuerza viva del enemigo, y, a menudo, una ciudad o territorio puede ser mantenido o conquistado en definitiva sólo después de cambiar de manos repetidas veces.
 4. En cada batalla, concentrar fuerzas absolutamente superiores (dos, tres, cuatro y en ocasiones hasta cinco o seis veces las fuerzas del enemigo), cercar totalmente las fuerzas enemigas y procurar aniquilarlas por completo, sin dejar que nadie se escape de la red. En circunstancias especiales, usar el método de asestar golpes demoledores al enemigo, esto es, concentrar todas nuestras fuerzas para hacer un ataque frontal y un ataque sobre uno o ambos flancos del enemigo, con el propósito de aniquilar una parte de sus tropas y desbaratar el resto, de modo que nuestro ejército pueda trasladar rápidamente sus fuerzas para aplastar otras tropas enemigas. Hacer lo posible por evitar las batallas de desgaste, en las que lo ganado no compensa lo perdido o sólo resulta equivalente. De este modo, aunque somos inferiores en el conjunto (hablando en términos numéricos), somos absolutamente superiores en cada caso y en cada batalla concreta, y esto nos asegura la victoria en las batallas. Con el tiempo, llegaremos a ser superiores en el conjunto y finalmente liquidaremos a todas las fuerzas enemigas.
 5. No dar ninguna batalla sin preparación ni dar ninguna batalla sin tener la seguridad de ganarla; hacer todos los esfuerzos por estar bien preparados para cada batalla y, en base a una comparación entre las condiciones nuestras y las del enemigo, esforzarnos por hacer segura nuestra victoria.
 6. Poner en pleno juego nuestro estilo de lucha: valentía en el combate, espíritu de sacrificio, desprecio a la fatiga y tenacidad en los combates continuos (es decir, entablar combates sucesivos en un corto lapso y sin tomar reposo).
 7. Esforzarse por aniquilar al enemigo en la guerra de maniobras. Al mismo tiempo, dar importancia a la táctica de ataque a posiciones con el propósito de apoderarse de los puntos fortificados y ciudades en manos del enemigo.
 8. Con respecto a la toma de las ciudades, apoderarse resueltamente de todos los puntos fortificados y ciudades débilmente defendidos por el enemigo. Apoderarse, en el momento conveniente y si las circunstancias lo permiten, de todos los puntos fortificados y ciudades que el enemigo defienda con medianas fuerzas. En cuanto a los puntos fortificados y ciudades poderosamente defendidos por el enemigo, tomarlos cuando las condiciones para ello hayan madurado.
 9. Reforzar nuestro ejército con todas las armas y la mayor parte de los hombres capturados al enemigo. La fuente principal de los recursos humanos y materiales para nuestro ejército está en el frente.
 10. Aprovechar bien el intervalo entre dos campañas para que nuestras tropas descansen, se adiestren y consoliden. Los períodos de descanso, adiestramiento y consolidación no deben, en general, ser muy prolongados para no dar, hasta donde sea posible, ningún respiro al enemigo.

Estos son los principales métodos que emplea el Ejército Popular de Liberación para derrotar a Chiang Kaishek. Han sido forjados por el Ejército Popular de Liberación en largos años de lucha contra los enemigos nacionales y extranjeros, y corresponden completamente a nuestra situación actual. [. . .] Nuestra estrategia y táctica se basan en la guerra popular y ningún ejército antipopular puede utilizarlas.

La situación actual y nuestras tareas"

(25 de diciembre de 1947),

Obras Escogidas, t. IV "

 

 

 

 

 

[1] FriedrichEngels, Frantziako Gerla Zibila-ri Sarrera, 1891.

[2] Lenin, Estadua ta Iraultza, 1917.


[3] " Komuna-ren irakaskizunak, 1908.


[4] " Komuna-ren irakaskizunak, 1908.


[5] Karl Marx, Frantziako Gerla Zibila, 1371.

[6] Mao Tsetung, Sobre la contradicción, 1937.

[7] Mao Tsetung, Problemas de la guerra y de la estrategia, 1938.

[8] Mao Tsetung, Problemas de la guerra y de la estrategia, 1938.

[9] Mao Tsetung, Problemas de la guerra y de la estrategia, 1938.

[10] Mao Tsetung, Sobre el Gobierno de coalición, 1945.

[11] ”Nuestra Bandera”, nº 51/52

[12] Santiago Carrillo, “Después de Franco ¿qué?”, 1965

[13] Mao Tsetung, Sobre el Gobierno de coalición, 1945.

[14] Lenin, Balance de la Semana del Partido en Moscú y nuestras tareas, 1919

[15] Lenin, Discurso ante la Conferencia ampliada de obreros y soldados rojos del barrio Rogozhsky  Simonovask, 13 mayo 1920

[16] Mao Tsetung, Intervenciones en la Reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China en Wuchang, 1958.

[17] Mao Tsetung, Intervención ante la Conferencia de representantes de los Partidos comunistas y obreros, Moscú 1957.

[18] Santiago Carrillo, "Nuestra Bandera", n» 64.

[19] Mao Tsetung, Sobre la guerra prolongada, 1938.

[20] Santiago Carrillo, “Después de Franco ¿qué?”, 1965

[21] Mao Tsetung, Problemas de la guerra y de la estrategia, 1938.

[22] Mao Tsetung, Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas contra el Japón, 1938

[23] Mao Tsetung,  La revolución china y el Partido Comunista de China, 1939.

[24] Mao Tsetung, Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas contra el Japón, 1938

[25] Mao Tsetung,  La revolución china y el Partido Comunista de China, 1939.

[26] Lin Piao, !Viva el triunfo de la guerra popular!, 1965.

[27] Mao Tsetung, Los problemas tácticos en el actual frente unido antijaponés, 1940.

[28] Lenin, La dictadura democrática revolucionaria del proletariado y de los campesinos, 1905.

[29] Mao Tsetung, La cuestión de la independencia y la autonomía dentro del frente unido, 1938

[30] Mao Tsetung, Problemas de la guerra y de la estrategia, 1938.

[31] Mao Tsetung, Preocupémonos por las condiciones de vida de las masas, prestemos atención a los métodos de trabajo, 1934.

[32]  Mao Tsetung, Problemas de la guerra y de la estrategia, 1938.

[33] Lenin, Las enseñanzas de la insurrección de Moscú, 1906

[34] N. Jrusohov, "Informe del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética ante el XX Congreso del Partido", 14 de febrero de 1956.

[35] Ibid.

[36] N. Jrusohov, "Informe ante la reunión general de las organizaciones del Partido de la Escuela Superior del Partido, de las Academias de Ciencias Sociales y del Instituto del Marxismo-leninismo adjuntos al CC del PCUS", 6 de enero de 1961.

[37] Véase Nota 1.

[38] Véase Nota 1

[39] "Programa del Partido Comunista de la Unión Soviética", aprobado en el XXII Congreso del PCUS, 31 de octubre de 1961.

[40] Ibid.

[41] E. Bernstein, "Los requisitos para el socialismo y las tareas del Partido Socialdemócrata".

[42] Ibid.

[43] E. Bernstein, "¿Qué es el socialismo?".

[44] E. Bernstein, "La huelga política de masas y la situación política del Partido Socialdemócrata Alemán".

[45] K. Kautsky, "La concepción materialista de la historia".

[46] K. Kautsky, "La socialdemocracia contra el comunismo".

[47] K. Kautsky, "La revolución proletaria y su programa".

[48] K. Kautsky, "La nueva táctica".

[49] K. Kautaky, "Carta a P. Kehring", 15 de Julio de 1893.

[50] Kusinen y otros, "Fundamentos del marxismo-leninismo".

[51] A. Beliakov y F. Burlatsky, "La teoría de Lenin sobre la revolución socialista y la realidad actual", Kommunist, Nº 13, 1960.

[52] F. Konstantinov, "Lenin y nuestra época", Kommunist, Nº 5, 1960.

[53] A. Hikoyan, Intervención ante el XX Congreso del PCUS, 16 de febrero de 1956.

[54] "El marxismo-leninismo es la base de la unidad del movimiento comunista", artículo de la redacción de Kommunist, N» 15, 1963.

[55] "Cómo se desarrolla el proceso de la revolución mundial", Sovietskaya Rossia, lº de agosto de 1963.

[56] L. I. Brezhnev, Discurso ante el XII Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia, 4 de diciembre de 1962.

[57] A. Butenko, "La guerra y la revolución", Kommunist, N» 4, 1961.

[58] Véase Nota 17.

[59] Véase Nota 18.

[60] Véase Nota 24.

[61] Dulles, Discurso en la XLI Convención anual de la Internacional Kiwanis, 21 de Junio de 1056.

[62] Dulles, Discurso en el Almuerzo Anual de la Associated Press en Nueva York, 22, de Abril de 1957.

[63] LENIN, Notas criticas sobre la cuestión nacional, 1913.

[64] MAO TSETUNG, Sobre el tratamiento correcto delas contradicciones en el seno del pueblo, 1957. Libro Rojo, pág. 49.

[65] STALIN, Sobre el proyecto de Constitución de la U.R.S.S., 1936.

[66] MAO TSETUNG, Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 1957. Libro Rojo, pág. 46.

[67] MAO TSETUNG,  Idem, pág. 52

[68] LENIN, Notas criticas sobre la cuestión nacional, 1913.

[69] MAO TSETUNG, Intervenciones en el foro de Yenán sobre la literatura y el arte, 1942. Libro Rojo, pág. 55.

[70] MAO TSETUNG, Sobre el Gobierno de coalición, 1945. Libro Rojo, pág